2. etapa: Božia rodina

6. Čas odísť

Predstav si, že ideš na školský výlet. Kam idete? Dal ti tvoj učiteľ zoznam
vecí, ktoré si máš zobrať so sebou? Čo si ešte potrebuješ zobrať so sebou?
Vieš, kedy odchádzate a kedy sa vraciate späť?

Teraz si predstav, že ideš na týždeň na dovolenku. Kam idete? Čo si potrebuješ zobrať? Kedy odchádzate a kedy sa vraciate späť?

Teraz si predstav, že sa sťahuješ z domu. Nevieš, kam ideš. Musíš sa rozhodnúť, čo si zobrať so sebou. Vieš, kedy odchádzaš, ale už sa nevrátiš. Si pripravený ísť?!
Čas odísť
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 12:1. Hospodin povedal Abrámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Čo sa stalo doteraz...

Po Potope sa Abrámova rodina usadila v Ure. Abrámov otec sa potom rozhodol ísť do zeme Kanaán, ale dostali sa iba do mesta o niečo severnejšie, ktoré sa volalo Charán. Abrám tu býval so svojou rodinou, keď mu Boh povedal, aby sa vydal do Kanaánu.

Genesis 12:1-9

Teraz spolu čítajte Genesis 12:1-9.
Hospodin povedal Abrámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním! Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Šiel s ním aj Lót. Abrám mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Cháranu. Abrám vzal svoju ženu Sáraj, svojho synovca Lóta, všetok majetok, čo nadobudli, i služobníctvo, ktoré získali v Chárane. Pohli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu, Abrám prešiel krajinou až k posvätnému miestu v Sícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania. Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval Hospodinovo meno. Potom Abrám pokračoval v ceste k Negevu.

Čo sa stalo potom...

A tak Abrám poslúchol. So svojou ženou Sáraj a synovcom Lótom dorazili do zeme Kanaán. Čakali ho ale mnohé ťažkosti. Pre Abrámove a Lótove zvieratá nebolo dostatok pastvín, ak by ostali na tom istom mieste.
Rozhodli sa preto rozdeliť sa. Neskôr boli Lót s jeho rodinou napadnutí a
zajatí. Abrám ho zachránil a bol ocenený miestnymi vládcami, predovšetkým kňazom a kráľom Melchisedekom.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 18.

Vedel si, že?

Úr Abrahámova dlhá púť začala z veľkého a slávneho mesta Úr, kde domy mali mnoho izieb, mali dve poschodia - a kde život bol veľmi odlišný od života v stane!

Stany Abrahám s rodinou boli 'nomádi,' ktorí žili vo veľkých stanoch a cestovali kamkoľvek, kde bola tráva a čerstvá voda pre ich zvieratá. Celé rodiny bývali spolu v stanoch, vyrobených zo zvieracej kože a látky, ktoré ich chránili od slnka, piesku a vetra.

Ťavy Arabská ťava má jeden hrb a bola hodnotným a veľmi užitočným zvieraťom, predovšetkým pre ľudí ako Abrahám a jeho rodinu, ktorí cestovali a žili v púštnych podmienkach. Prežijú bez problémov na skromnom jedle a mále vody; dokážu odniesť ťažké náklady; majú široké nohy na chodenie po piesku, dlhé mihalnice na ochranu pred pieskom a dokážu si zavrieť nosné dierky, aby sa tam nedostal piesok. Ťaví trus je suchý a môže byť použitý ako palivo na oheň!

Požehnať Požehnať znamená 'urobiť pre niekoho dobré veci.'

Potomkovia Potomkovia sú 'tvoje deti a ich deti ... a tak ďalej.'

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za miesto, kde bývaš, či už je to palác, byt, dom alebo stan!

Diskutuj

Toto sa udialo, keď si Isabel a jej otec Mark spolu čítali tento biblický príbeh:

Isabel, ktorá má takmer šesť rokov, sa veľmi páčil výlet do národného parku
Great Smoky Mountains.

Isabel sa opýtala: "Prečo povedal Boh Abrahámovi, aby opustil svojho otca a
priateľov?"

Mark odpovedal: "Boh posiela Abraháma na nové miesto, aby mu dal dobré veci."

Na to sa Isabel divila: "Prečo teda nevezme svojich priateľov a rodinu so sebou? Dostanú oni zlé veci?"
Mark povedal: "Boh niekedy dáva rôznym ľuďom rôzne príkazy a žehná ľuďom rôznymi spôsobmi."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Priprav si scenár na rozhovor s Abrámom.
Pozri sa na Genesis 12:1-3. Aké sľuby dal Boh Abrámovi? Počítaj pozorne - mal by si ich nájsť sedem v týchto troch veršoch!
So svojím Sprievodcom si priprav odpoveď na túto otázku: "Abrám, nemáš žiadne deti a Boh ti práve povedal, že ťa požehná, spraví ťa slávnym, a že tvoje v súčasnosti neexistujúce deti budú veľkým národom. Ako si myslíš, že sa to stane?"

Pozrite sa na Genesis 12:1-7 a rozprávajte sa o tom, aké to muselo byť, vydať sa na cestu a nevedieť, kam idú. Čo ti to prezrádza o výške dôvery, ktorú mal Abrám v Boha?
Priprav si odpoveď na druhú otázku a skús hovoriť o krajine, ktorú Abrám vidí po ceste, ako sa krajina líši od mesta a o problémoch bývania v stane! Otázka je: "Abrám, máš 75 rokov, opustil si svoje mesto a odišiel si do krajiny, ktorú Boh povedal, že ti dáva. Žijú tam už však ľudia. Aký máš z toho pocit?"

Čítaj Genesis 12:1-9. Prečo si myslíš, že Abrám postavil oltáre Bohu? Neskôr bol známy ako 'priateľ Boha,' lebo trávil tak veľa času v jeho spoločnosti (Jakub 2:23). Priprav si tretiu odpoveď na otázku: "Abrám, práve si dorazil do novej krajiny a rozložil tábor? Prvú vec, čo si urobil, bolo, že si postavil oltár na oslavu Boha. Prečo?"

Teraz si pripravený. Dohodnite sa, kto z vás bude čítať otázky a kto bude hrať Abráma. Ak máš na to zaradenia, skús si z toho spraviť video alebo zvukovú nahrávku.