2. etapa: Božia rodina

7. Boží sľub pre Abráma

Bol si niekedy von neskoro v noci a pozeral si sa na hviezdy? Bola to jasná alebo zamračená noc? Videl si veľa hviezd? Videl si padajúcu hviezdu alebo kométu?

Keď sa pozeráš na hviezdu a na planétu, vieš, ako ich od seba odlíšiť? Svetlo z hviezdy bude blikať, no planéta bude svietiť vytrvalo.

Vedel si, že nikto nevie, koľko existuje hviezd? Astrofyzici z NASA odhadli toto číslo na približne 1021 hviezd vo vesmíre. To je 1.000.000.000.000.000.000.000!
Boží sľub pre Abráma
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Genesis 15:5. Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva.

Čo sa stalo doteraz...

Abrám poslúchol Boha a Boh sa o Abráma postaral - dal mu všetko, čo potreboval. Niečo ale chýbalo: Abrám nemal žiadne deti. Abrám potreboval deti na pokračovanie rodiny po ňom, ak sa mal splniť Boží sľub, že bude otcom nového národa.

Genesis 15:1-7

Teraz si spolu prečítajte Genesis 15:1-7.
Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abrám povedal: Pán, Hospodin, čože, mi dáš?! Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Elíezer. Abrám ešte dodal: Veď si mi nedal potomka a môj sluha narodený v mojom dome má byť mojím dedičom Hospodin mu však povedal: On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Potom mu povedal: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.

Čo sa stalo potom...

Nielen, že Boh prisľúbil Abrámovi a Sáraj syna, povedal im, že budú mať mnoho potomkov: ich syn bude mať deti, ktoré budú mať deti a tak ďalej. Budú ich čakať náročné časy: Boh dokonca naznačil, že v budúcnosti budú Izraelci otrokmi v Egypte. Ale na teraz sú Abrám s rodinou bezpečne usadení v Kanaáne. Dodrží Boh svoj sľub? Bude mať Abrám syna?

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 18.

Vedel si, že?

Boh hovorí Ako komunikoval Boh s Abrámom? Nevieme: mohlo to byť cez hlas, ktorý sa dá počuť, cez posla alebo cez videnie. Dôležitou vecou je, že Boh chce hovoriť so svojím ľudom. A stále hovorí.

Syn pre Abráma Boh zasľúbil Abrámovi a Sáraj syna. Čakali dlho a začali pochybovať o tom, čo im Boh povedal. Abrám mal syna menom Izmael so Sárajinou slúžkou Hagar. Ale Boh znovu povedal Abrámovi, že sľub dodrží, a že dieťa bude mať Sáraj.

Z Abráma Abrahám Keď Boh sľúbil Abrámovi syna druhýkrát, zmenil mu meno na Abrahám. Toto meno znamená 'otec národov.'

Boh si 'volí' rodinu Biblia nehovorí, že Boh si zvolil Abraháma, pretože bol dobrý alebo zbožný, ani preto, že bol zapáleným nasledovníkom Boha. O Abrahámovej viere čítame v biblickej knihe Židom, ale táto viera prišla potom, ako Boh Abraháma povolal a dal mu tieto úžasné sľuby. Boh konal prvý: Abrahámova viera bola reakciou na Božie činy. Naprieč Bibliou si Boh vyberá nepravdepodobných a nehodných ľudí - čo sú dobré správy pre nás všetkých!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za každého člena svojej rodiny a za všetkých svojich priateľov.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Boh sľúbil, že Abrám bude mať mnoho potomkov, a že oni budú požehnaním (urobia dobré veci) pre svet. Vo Veľkej výprave sa s niektorými z týchto detí a detí-detí (a detí-detí-detí) stretneš.
Pozri sa na Matúša 1:1-17. Toto je zoznam ľudí, ktorí sú potomkami Abráma (Boh mu neskôr zmení meno na Abrahám). V tejto etape sa dozvieš o Abrámových synoch a vnukoch. Vypočuješ si príbehy o Dávidovi, ktorý sa stal veľkým králom - a o jeho prastarých rodičoch Rút a Boázovi. Nájdi ich mená v zozname.
Čítaj ďalej a zisti, kto iný ešte pochádza z Abrámovej rodiny. Keď Boh povedal Abrámovi, že bude mať toľko ľudí vo svojej rodine ako je hviezd na nebi, jedným z nich bol Ježiš! Súhlasíš, že Ježiš robí dobré veci? Koľko o ňom vieš? Si jedným z jeho priateľov? Rozprávaj sa o ňom so svojím Sprievodcom.