2. etapa: Božia rodina

8. Dodržaný sľub

Na stupnici od 1 do 5, aký si trpezlivý? 1 je super trpezlivý a 5 je netrpezlivý.
Dostaneš narodeninový darček týždeň vopred. Otvoríš ho alebo počkáš?
1 2 3 4 5

Tvoj kamarát mešká desať minút. Počkáš na neho?
1 2 3 4 5

Čítaš zaujímavú knihu a nevieš sa dočkať, kým zistíš, ako to dopadne.
Nakukneš na poslednú stránku?
1 2 3 4 5

Aký je najdlhší čas, čo si pamätáš, že si čakal? Stálo to čakanie za to?

Čakal by si na niečo roky a roky a roky?
Dodržaný sľub
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 21:6. Vtedy Sára povedala: Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje, zasmeje sa.

Čo sa stalo doteraz...

Ako plynul čas, zdalo sa menej a menej pravdepodobné, že Abrám so Sáraj budú mať nejaké vlastné deti. Ale Boh opäť prehovoril k Abrámovi a dal mu nové meno 'Abrahám', ktoré znelo ako slová 'otec mnohých národov.'
Jedného dňa ho navštívili zvláštni hostia (mohli to byť anjeli) a povedali Abrahámovi a Sáraj, že Božie zasľúbenie nie je žiadnym vtipom. Sáraj porodí bábätko.

Genesis 21:1-8

Teraz si spolu prečítajte Genesis 21:1-8.
Hospodin navštívil Sáru, ako povedal, a splnil, čo jej sľúbil. Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal. Abrahám dal svojmu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. Na ôsmy deň obrezal Abrahám svojho syna Izáka, ako mu prikázal Boh.
Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil syn Izák. Vtedy Sára povedala: Boh mi dal dôvod zasmiať sa. Kto sa to dopočuje, zasmeje sa. A dodala: Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude ešte pridájať synov? A predsa som mu porodila syna v jeho starobe. Chlapec rástol a odstavila ho. V deň, keď bol Izák odstavený, Abrahám vystrojil veľkú hostinu.

Čo sa stalo potom...

Čas plynul. Sáraj zomrela. Izák si zobral za ženu Rebeku, dievča z mesta, odkiaľ rodina pochádzala. Mali synov - dvojičky: Ézava a Jákoba. Ézav - ako o niečo starší syn mal byť tým, ktorý by po otcovi dedil, ale - skrz rôzne triky - dostal miesto dediča Jákob. Vyhral pre seba v rodine dôležité miesto, ale taktiež si znepriatelil Ézava. Musel opustiť domov a vydal sa bývať ku svojmu ujovi Lábanovi.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 18.

Vedel si, že?

Izák Toto meno - ktoré znamená 'niekto sa smeje' - dostal, lebo jeho matka, Sáraj, sa smiala, keď počula, že bude mať dieťa a keď sa narodil.

Obriezka Symbolom Božej zmluvy s Abrahámom bolo odrezať malý kúsok voľnej kože na konci chlapčenského penisu na ôsmy deň po narodení. Izák bol prvým obrezaným chlapcom, ako znak Božieho zasľúbenia.

Obeť V Biblii je mnoho príbehov, v ktorých ľudia obetujú Bohu. Vezmú svoje najdrahšie veci a obetujú ich Bohu. Často to obnášalo zabitie zvieraťa. V 22. kapitole Genesis Boh káže Abrahámovi, aby zobral svoju najvzácnejšiu vec - svojho syna Izáka - na horu a obetoval ho! Pozri sa do svojej Veľkej výpravy na strany 15 a 16 ako vyrážajú - a prečítaj si ten príbeh v Biblii, aby si videl, ako Boh preukázal to, že mu dôverujú.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu za plnenie jeho sľubov.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Abrahám a Sáraj čakali 25 rokov na to, aby Boh splnil svoje zasľúbenie, ale Boh bol 'verný' - to, čo povedal, že urobí, aj splnil.
Spýtaj sa svojho Sprievodcu alebo iného kresťanského kamaráta na Božiu vernosť v ich životoch. Nemusia mať extrémne dramatický príbeh; je rovnako dôležité vedieť, že Boh je verný aj v malých veciach - v každodenných skutočnostiach bežného života.
Popros svojho Sprievodcu, aby ti povedal o Božích zasľúbeniach, ktoré sa splnili, ako aj o tých, na ktorých splnenie ešte čaká. Popros ho, aby ti vysvetlil, prečo má vieru v Boha.