1. etapa: Boh tvorí svet

1. Prví ľudia

Máš doma alebo v škole úlohy, ktoré musíš robiť? Máš domáce zvieratko, o ktoré sa staráš? Alebo máš rastliny v kochlíkoch či na záhrade, ktoré polievaš?
Vieš, aké zamestnanie by si chcel mať, keď vyrastieš?
Vedel si, že úplne prvé zamestnanie bolo byť záhradníkom a starať sa o svet?
Prví ľudia
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 1:31a. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré.

Čo sa stalo doteraz...

Na počiatku, pred tým ako začal čas, bol Boh.
Biblia začína príbehom o tom, ako Boh stvoril vesmír: oblohu aj more; rastliny aj stromy; slnko, mesiac aj hviezdy; ryby, vtáky aj zvieratá. A nakoniec stvoril prvé ľudské bytosti - aby boli ako on sám. Vytvoril nádhernú záhradu ako ich domov. Všetko bolo dokonalé.

Genesis 2:15-22

Teraz si spolu prečítajte Genesis 2:15-22.
Meno tretej rieky je Tigris. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal človekovi: Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, Stvorenie ženy ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom.

Čo sa stalo potom...

Mali len jedno pravidlo. Adam a Eva, prvý muž a prvá žena, mohli jesť ovocie zo všetkých stromov v záhrade okrem jedného: stromu poznania dobra a zla. Rozhodnú sa Adam s Evou urobiť tak, ako to Boh žiadal?

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 12.

Vedel si, že?

Genesis Genesis znamená 'začiatok.' Kniha Genesis je prvou knihou Biblie a je o začiatku vesmíru. Genesis hovorí ako Boh stvoril oblohu, zem, moria, planéty a ďaleký vesmír, rastliny, zvieratá a ľudí - ale taktiež hovorí o tom, ako ľudia neposlúchli Boha a všetko pokazili

Záhrada Eden Nevieme presne, kde záhrada Eden bola. Mohla možno byť v krajine, ktorú teraz poznáme ako Irak.

Ľudské bytosti Príbeh stvorenia vysvetľuje, že ľudia s dôležití a nie sú iba ako ostatné zvieratá. Sú vrcholom všetkého, čo Boh stvoril a sú jeho deťmi veľmi špeciálnym spôsobom.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Mnoho veršov v Biblii hovorí dobré veci o úžasnom Božom svete. Skús použiť tieto slová ako modlitbu Bohu:
"Nech Mu je milé moje premýšľanie! Ja sa budem radovať v Hospodinovi."
(Žalm 104:34)
Alebo sa pozri na Žalmy 8, 19, 33 či 104 a vyber si verše na dnešný rozhovor s Bohom.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii. Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).
Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!
Ako odpovie Sprievodca na túto otázku, po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).
Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Boh dal prvým ľuďom, Adamovi a Eve, poslanie starať sa o jeho svet. Máš v škole hodiny o prírode a životnom prostredí? Alebo chodíš do nejakého prírodného alebo vedeckého krúžku? Robíš už teraz veci, ktoré pomáhajú prírode, ako napr. recyklovanie či šetrenie vodou?
Vystrihni si zopár obrysov rúk (polož si jednu ruku na kus farebného papiera, obkresli si svoju ruku aj prsty a potom opatrne vystrihni. Možno budeš potrebovať pomoc obkresliť si ruku, ktorou obyčajne píšeš). Na každú 'ruku' napíš jeden spôsob, ktorým sa ľudia môžu starať o svet a zvieratá v ňom, ako napr.: 'Starostlivosť o domáce zvieratká' či 'Ochrana životného prostredia.'
Sprav z týchto vystrihnutých rúk plagát tak, že ich nalepíš do kruhu ako do tvaru zeme. Alebo ich pripevni na malú vetvičku a vyrob si strom nápadov s rukami ako listami.
Pozri sa znovu na všetky tie spôsoby starostlivosti o svet, ktoré si na tieto 'ruky' napísal. Vyber si jednu vec, ktorú budeš ty sám robiť a staň sa súčasťou starostlivosti sa o Boží svet.