1. etapa: Boh tvorí svet

3. Potopa

Spomínaš na situáciu, kedy si urobil niečo zlé, alebo si niečo pokazil, alebo zarmútil kamaráta? Ako si sa potom cítil?
Ako si sa snažil, dať veci do poriadku? Fungovalo to?
Aké by to bolo, keby takmer každý na svete robil zlé, kazil veci a sklamával druhých - a nezaujímal sa o to, kto, alebo čo, bol zranený? Bol by ktokoľvek schopný svet napraviť?
Potopa
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Genesis 7:1. Potom Hospodin povedal Noachovi: Vojdi do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení.

Čo sa stalo doteraz...

Potom, čo Adam a Eva opustili Záhradu, veci sa začali zhoršovať. Ich syn, Káin, zavraždil svojho mladšieho brata, Ábela. Počet ľudí na zemi postupne rástol a rozšírili sa po celej zemi. Násilie, krutosť a zlo rástli taktiež. Svet bol pokazený - a Boh ľutoval, že ľudí stvoril. Rozhodol sa, že je čas na nový začiatok. Existoval už iba jeden človek, ktorý sa usiloval žiť podľa Božích princípov. Toto je príbeh Noacha.

Genesis 6:17-7:5

Teraz si spolu prečítajte Genesis 6:17 - 7:5.
Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dych života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu; do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive; bude to samec a samica. Vojdú ta s tebou po páre z vtáctva, dobytka i zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť a zhromaždi ju k sebe; tebe aj im to bude za pokrm. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Potom Hospodin povedal Noachovi: Vojdi do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi so sebou sedem párov, samca a samicu; z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po sedem párov, samca a samicu, aby sa zachovalo potomstvo na celej zemi, lebo ešte sedem dní a potom spustím na zem dážď trvajúci štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme každú bytosť, ktorú som utvoril. Noach urobil všetko, čo mu rozkázal Hospodin.

Čo sa stalo potom...

Boh povedal Noachovi, že plánuje zničiť svet veľkou potopou - ale Noach a jeho rodina budú ochránení v arche. Noach nasledoval Božie inštrukcie: postavil loď, vzal svoju rodinu a každý druh zvieraťa dovnútra, aj jedlo pre všetkých. Potom nastala potopa. Pršalo štyridsať dní a voda pokryla zem na mnoho týždňov, zatiaľ čo Noach a všetci v lodi sa bezpečne plavili. Nakoniec potopa ustúpila, zem vyschla a Noach, jeho rodina aj zvieratá mohli opustiť loď.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 12.

Vedel si, že?

Noachova loď Noachova loď alebo archa mala rozmery ako moderný ropný tanker. Nebola navrhnutá na plachtenie vpred - iba na plavenie na vodách potopy

Stavba lode Noach pravdepodobne použil drevo cypru na postavenie lode. Je pevné, do červena sfarbené a má výraznú vôňu. Loď natrel smolou, lepkavým čiernym tekutým minerálom, ktorý možno vykopať zo zeme. Použil zrejme nástroje ako sekera, píla a kladivo.

Dúha Genesis bola napísaná v jazyku, ktorý sa volá hebrejčina a ten nemá špeciálne slovo pre 'dúhu.' Slovo, ktoré my máme preložené ako 'dúha', je rovnaké ako slovo, ktoré by ste použili pre zbraň pre luk. Takže keď Boh umiestnil svoj "luk" na oblohu, bol to viac ako len pekný pohľad: bolo to znamenie mieru.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Čo sa ti na tomto biblickom príbehu páči najviac? Povedz o tom teraz Bohu.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Charis spolu so svojou mamou Fionou čítali tento biblický príbeh:
Charis je desaťročné dievča, ktoré miluje zvieratá; miluje priateľov, varenie, čas za počítačom a čítanie.
Charis povedala: "Čo je to zmul... ah, zmuv, aaa, zmluva? A čo to znamená 'obradne'"?
Máme preto dve slová, ktoré sú naozaj problémové: 'zmluva' a 'obradne.'

Fiona vysvetlila: "Zmluva je sľub - často dôležitý sľub, ako ten medzi mužom a ženou na svadbe, alebo medzi Bohom a ľuďmi, o ktorom čítame v Biblii. "'Obradne' znamená, že je to súčasťou ceremónie, obradu, niečoho, čo sa robí určitým spôsobom. Zvieratá, ktoré boli obradne čisté, boli zvieratá, o ktorých Boh povedal, že sú v poriadku na jedenie a dotýkanie - podľa židovského zákona v tom čase."
Čo by ste povedali vy?
Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Nájdi si glóbus alebo mapu sveta. Rozprávaj sa so svojím Sprievodcom o miestach, kde sa dejú smutné veci. Tie sa môžu diať kvôli vojne, alebo kvôli tomu, že ľudia nemajú dostatok jedla, alebo že stratili svoje domovy kvôli potope či zemetraseniu, alebo niečo podobné. V niektorých častiach sveta nemajú deti žiaden domov a musia žiť a žobrať na uliciach.
Boh miluje svet a všetko a každého v ňom. Ako si myslíš, že sa Boh cíti, keď vidí smutné veci diať sa vo svete? Ako sa pri tom cítiš ty?
Chyť si mapu alebo glóbus (ak máš glóbus, objím ho!) a pros Boha, aby ukázal svoju lásku a priniesol pomoc a potešenie pre tých, ktorí sú smutní alebo potrebujú dnes jeho pomoc.
Čo by si ešte mohol spraviť, aby si tieto smutné veci spravil aspoň kúsok veselšie? Rozprávaj sa o tom so svojím Sprievodcom.