1. etapa: Boh tvorí svet

5. Babylonská veža

Pospájaj odpovede s otázkami!

Otázka A: Koľkými jazykmi sa hovorí na svete?
Otázka B: Koľko z týchto jazykov má celú alebo časť Biblie?
Otázka C: Koľko je na svete ľudí?
Otázka D: Koľko ľudí má aspoň časť Biblie vo svojom vlastnom jazyku?

• 6.890
• 7,2 miliardy
• 4,7 miliardy
• 2.565
Babylonská veža
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z Genesis 11:8. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.

Čo sa stalo doteraz...

Po potope sa Noachovi traja synovia - Šém, Chám a Jefet - usadili na rôznych miestach, mali mnoho detí a všetci na svete sú ich potomkami. Čas plynul a ľudia zabudli na Boha. Stali sa pyšnými a začali si myslieť, že dokážu čokoľvek, čo si zaumienia. Ale Boh videl, akí sú.

Genesis 11:1-9

Prečítajte si teraz spolu Genesis 11:1-9.
Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. Povedali si medzi sebou: Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich. Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. Potom povedali: Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. Hospodin povedal: Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.

Čo sa stalo potom...

Ľudské bytosti pokazili svet, ale Boh mal plán, ako veci napraviť. Jeho plán začal s jedným z Noachových pra-pra-pra ... a tak ďalej, pravnukov - Abrámom.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 12.

Vedel si, že?

Zikkurat Archeológovia našli pozostatky vysokej, stupňovitej veže na Strednom východe. Babylonská veža bola obrovským zikkuratom.

Bližšie k nebesám Stavitelia si mysleli, že sa dostanú bližšie k Bohu tým, že budú vyššie a bližšie k nebu. Dnes však vieme, že vežu nepotrebujeme! Boh nám hovorí, že ho vieme lepšie spoznať vierou a poslušnosťou jeho slovu.

Babylon Ľudia sa pôvodne zišli, aby neposlúchli Boha postavením veže. Keď sa kvôli Bohu už nevedeli dorozumieť, mesto bolo pomenované Bábel, čo znie ako hebrejské slovo pre 'pomiešaný'. Bábel sa neskôr stal Babylonom (viď desiatu etapu Boží poslovia).

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti pomohol sa naňho dnes sústrediť.

Diskutuj

Toto sa prihodilo, keď si Ruan spolu so svojou mamou Lin čítali tento biblický príbeh: Ruan má dvanásť. Zaujíma ho kreslenie a príroda. Keď si spolu s mamou prečítali tento biblický príbeh, Ruan sa opýtal: "Kde je Babylon?"

Lin na internete našla odpoveď: zistila, že bol postavený na rovine v krajine Šineár (v súčasnom Iraku).
Čo by ste povedali vy?
Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu. [upload facility]

Skús si to

Napíš svojim kamarátom a rodine zašifrované správy o tomto biblickom príbehu.
Šifru vytvor tak, že
• posunieš písmená o päť miest (takže a je e, b je f, c je g, atď.), alebo
• dáš každému písmenu číslo (takže a je 1, b je 2, c je 3, atď.)
Ak ťa šifry bavia, skús niečo zložitejšie, písmená viac poprehadzuj alebo ich nahraď značkami a symbolmi.
Zisti si niečo o morzeovke a semafórovej abecede a použi ich na napísanie správ, ktoré budú "miasť" tvoj jazyk.
Prelož verš z tohto biblického príbehu do tvojej šifry a nechaj svojho Sprievodcu ju vylúštiť. A potom skús ty nájsť riešenie k jeho šifre.