1. etapa: Boh tvorí svet

2. Pád

Prečo by sme mali načúvať Bohu a žiť podľa neho?
Sú okamihy, kedy je to pre teba ťažké Boha poslúchať a žiť podľa neho?
Čo sa stane, keď Boha neposlúchneme?
Pád
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 3:9. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: Kde si?

Čo sa stalo doteraz...

Prví ľudia, Adam a Eva, mali nádherné miesto na život, všetko jedlo, čo potrebovali a dobrú spoločnosť. Ale Boh netúžil po tom, aby boli ľudia ako roboti, dal im preto slobodnú vôľu. Mohli sa rozhodnúť, či ho poslúchnu alebo nie.

Genesis 3:1-13

Prečítajte si teraz spolu Genesis 3:1-13.
Had bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh.
Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete! Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl. Potom sa ho spýtal: Kto ti povedal, že si nahý?Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Nato povedal Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? Ona odpovedala: Had ma naviedol, tak som jedla.

Čo sa stalo potom...

Prečítajte si teraz spolu Genesis 3:1-13.
Had bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh.
Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite [2nd section]
Taking the Big Bible Challenge together
Challenge 1 God makes the world
sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal: Nie, určite nezomriete! Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl. Potom sa ho spýtal: Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Nato povedal Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? Ona odpovedala: Had ma naviedol, tak som jedla.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 12.

Vedel si, že?

Ovocie Genesis nám nehovorí, aký druh ovocia to bol, iba že bolo na strome, a že človek mal zakázané ho jesť.

Genesis nám nehovorí, aký druh ovocia to bol, iba že bolo na strome, a že človek mal zakázané ho jesť. Boh človeku povedal, aby nejedol ovocie z jedného stromu. Až doteraz Adam s Evou nikdy nepoznali zlo. Had ich ľsťou priviedol k spochybneniu toho, čo Boh povedal a oni sa rozhodli Boha neposlúchnuť.

Neposlúchnutie Boha Keď Adam s Evou zjedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla, neposlúchli tým Boha. Toto bol prvý 'hriech' a znamenalo to, že už viac nemôžu byť priateľmi s Bohom tak isto ako predtým.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Je pre teba niekedy ťažké urobiť správnu vec? Pros Boha o pomoc žiť tak ako chce On, aby si žil.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.
Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).
Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!
Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).
Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Boh hovoril k Adamovi a Eve, ale oni jeho slová nepočúvali. Boh k nám hovorí rôznymi spôsobmi, vrátane slov, napísaných v Biblii.
Čo teda pre teba znamená Biblia?
Prečo si nespraviť anketu a opýtať sa ľudí túto otázku?
Predtým, než sa opýtaš ostatných, spýtaj sa túto istú otázku samého seba, odpovedz si na ňu a povedz ju nahlas. Požiadaj svojho Sprievodcu o pomoc v prípade potreby; nech je to však tvoja odpoveď. Tak budeš pripravený, keď sa ľudia, ktorých sa budeš pýtať, otočia na teba a povedia: "No a čo znamená Biblia pre teba?"
Teraz si pripravený! Opýtaj sa ľudí, ktorých poznáš, ako napr. tvojho učiteľa v škole, tvojich rodičov, tvojich susedov či vedúceho tvojej biblickej skupinky.
Skús si ich odpovede zaznamenať.
Poznač si aj svoju vlastnú odpoveď na túto otázku. Neskôr ti vo Veľkej výprave pripomenieme túto otázku znovu, aby si videl, či sa tvoje premýšľanie zmenilo.