Sprievodca

18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Kto bol Timotej?

Pavol sa prvýkrát stretol s Timotejom v Lystre (viď Skutky 16:1). Bol Žid (mal židovskú matku), no mal do istej miery kozmopolitné pozadie, keďže jeho otec bol Grék. Bol to zjavne nadaný mladý muž, vysoko uznávaný a s vedúcovským potenciálom. Pavol ho so svojimi spoločníkmi vzal so sebou na ich cesty a počujeme o ňom na rôznych miestach počas ich dobrodružstiev, ktoré sú zapísané v Skutkoch. V tomto období ho Pavol trénoval a povzbudzoval na vedúcovské úlohy a nakoniec sa stal vodcom zboru v Efeze. Pavol ho však neopustil, keďže ostal v kontakte cez svoje listy: spisy, ktoré môžu pomôcť a povzbudiť aj nás.