Sprievodca

18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Timotej bol mladým Pavlovým učňom a Pavol sa veľmi usiloval o to, aby z neho bol dobrý kresťanský vodca. Vedel, že Timotej mal dobrú výchovu, založenú na láske k Písmam a životnom štýle, ktorý tomu zodpovedá. Toto je príležitosť na povzbudenie vášho dieťaťa k tomu, aby si vyvinulo podobné nadšenie pre Božie slovo a vedelo, že mu to môže pomôcť stať sa pracovníkom Božím teraz aj v budúcnosti.

V týchto pasážach sa nachádza niekoľko 'obrazov', ktoré si môžete vybrať, aby ste dieťaťu pomohli pochopiť niektoré náročné učenia:
• Bojuj dobrý boj (1. Timoteovi 6:11–19)
• Používanie nádob (2. Timoteovi 2:14–26)
• Svetlo a tma (1. Tesalonickým 5:1–11)