Sprievodca

18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Vodcovia majú vplyv v každej oblasti života. Ako cirkev rastie, stáva sa dobré vedenie dôležitou otázkou: potrebuje vodcov, ktorí zaistia, že ostane verná svojmu povolaniu ako Boží ľud. Majú to byť ľudia dobrej povesti: kľúčovým je charakter a Pavol nastavuje latku vysoko (1. Timoteovi 3:1-13).

Jednou z hlavných úloh vodcu je zaistiť, že ľudia v cirkvi dobre rozumejú pravde - a tá stojí na Písme (2. Timoteovi 3:14-17). Pavol v tom čase myslel na Starý zákon, no my tam môžeme legitímne zaradiť aj Nový zákon.

Vyučovanie nie je za účelom akademického vzdelávania. Je na zaistenie toho, že ľudia vedia, čomu veria. Vodcovia sa majú o cirkev starať (1. Timoteovi 3:5). Učenie má byť relevantné a dotýkať sa tých problémov, ktoré spôsobujú v cirkvi ťažkosti (1. Tesalonickým 4:13-5:11). O Ježišovom návrate bolo veľké množstvo dohadov, predovšetkým o tom, kedy sa to stane. Pavol chce, aby jeho čitatelia pochopili, že táto vzrušujúca udalosť sa určite stane.

Vedenie - v akomkoľvek ohľade - je veľké povolanie (1. Timoteovi 3:1), no nie je to jednoduchá úloha. Vyžaduje ťažkú prácu a svedomité štúdium (2. Timoteovi 2). Od vodcov sa čaká, že budú príkladom pre cirkev (1. Timoteovi 6:3-21). A môžu byť aj povolaní trpieť (2. Timoteovi 3:10-12; 4:6-8).

Pavol načrtáva vysoké nároky, očakávané od cirkevných vodcov, v oblastiach osobnostných charakterových čŕt a rodinných vzťahov, rovnako ako aj ich reputácie v rámci ich miestnej komunity.