Sprievodca

18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Vysvetlite vášmu dieťaťu, že Bibliu si spolu čítate preto, lebo je to jeden zo spôsobov, ktorým k nám Boh priamo hovorí a vedie nás. Poproste svoje dieťa, aby si vybralo verš, ktorý si prednedávnom čítalo a zdal sa mu nápomocný, možno Rimanom 8:39, Galatským 5:22, Efezským 6:10, Filipským 4:4 alebo 4:6. Pomôžte vášmu dieťaťu napísať si tento verš spolu s odkazom, kde v Biblii je, na kúsky papiera, každé slovo na jeden kúsok. Papiere rozložte, aby ste mohli prečítať celý verš. Potom jeden kúsok otočte a skúste verš opäť celý zopakovať. Pokračujte v otáčaní ďalších a ďalších kúskov a opakovaní verša. Pokúste sa celý verš zopakovať bez žiadnych slovných pomôcok! Chváľte vaše dieťa za naučenie sa ho - a pripomeňte mu, že to nie je len hra na cvičenie pamäti: je to spôsob, akým môžeme viac premýšľať o tom, ako Boh chce, aby sme žili naše životy a kde nájsť jeho pomoc, keď ju potrebujeme.

Navrhnite, aby ho použilo ako modlitbu, keď bude potrebovať pomoc alebo povzbudenie v najbližších dňoch. Ak to vaše dieťa baví, čo tak navrhnúť, aby si vybralo viac veršov na naučenie, možno jeden z každej etapy. Môžete skúsiť spraviť to isté a zistiť, kto sa naučí najviac!