Sprievodca

18. etapa: Ži tak, ako chce Boh

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Pavol vždy dbal na to, aby Boží ľud dostával jasné kresťanské učenie, aby mohli porozumieť tomu, čo pre nich Boh urobil a vedieť, ako chce, aby žili. Pre toto potrebovali dobré cirkevné vedenie a Pavol bol dôsledný v tom, ako pripravoval ľudí, ktorí preberali jeho prácu. Tieto pasáže, vybraté hlavne z Pavlových listov Timotejovi, povzbudzujú mladého muža v jeho úlohe vodcu zboru a pomáhajú objasniť zložité učenie.

Najlepšie by bolo čítať tieto pasáže v tomto poradí:
1. Timoteovi 6:11–19
1. Timoteovi 3:1–13
2. Timoteovi 2:14–26
2. Timoteovi 3:10–17
1. Tesalonickým 5:1–11