Sprievodca

14. etapa: Veľký Boží plán

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Nachádzame tu viaceré veľmi 'ľudské' otázky ohľadom spôsobu, akým reagujeme, keď sa stretávame s nespravodlivosťou. Tieto nájdete v knihe Veľká výprava.

No kľúčovou otázkou, ktorej treba čeliť, je: Čo znamená Ježišova smrť a vzkriesenie pre mňa dnes? Spôsob, akým budete o tomto rozprávať, závisí na veku a skúsenostiach dieťaťa. Niektoré deti sa už mohli rozhodnúť ďakovať Bohu za to, čo Ježiš pre nás vykonal tým, že vzal na seba trest za hriechy sveta. Povzbuďte ich, aby vám povedali, čo to pre nich znamená.
Povedzte im vaše vlastné myšlienky.

Iné deti sa do tohto bodu ešte nemuseli dostať - a niektoré ešte možno ani nie sú na to pripravené. Dovoľte deťom premyslieť si to v ich vlastnom tempe. Je to Duch Svätý, ktorý ich pritiahne k Bohu - nie priatelia alebo sprievodcovia s dobrými úmyslami. Vašou zodpovednosťou je im jasne vysvetliť spôsob, ktorým sa môžeme stať Božími priateľmi. Nie je to len formulka - je to vstup do nového vzťahu s Bohom, pretože on vykonal všetko, aby odstránil z cesty prekážky. Boží priateľ je nasledovník Ježiša - keďže sme priateľmi Boha, snažíme sa žiť spôsobmi, ktoré Ježiš učil a ukazoval.

To nie je vždy jednoduché. No Ježišove vzkriesenie znamená, že hriech bol porazený. Nie vždy to tak vyzerá, pretože stále robíme zle a stále zlo zažívame. Uistite prosím dieťa, že keď sa takto staneme Ježišovým priateľom, jeho Duch príde prebývať v nás (neviditeľný, no prítomný - formujúc naše myšlienky, skutky a voľby). Je to ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych - takže bude s nami, dávať nám odvahu a moc žiť ako nasledovníci Ježiša. A jedného dňa budeme žiť s Ježišom naveky - s absolútne žiadnym hriechom.