Sprievodca

14. etapa: Veľký Boží plán

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Prečo musel byť Ježiš zabitý a to takým hrozným spôsobom.

Spôsobom, akým bol Ježiš zabitý, bol hrozný. Vo väčšine krajín, ktoré ešte dnes popravujú ľudí, by sa to stalo oveľa humánnejšie (napr. pomocou smrtiacej injekcie). Ukrižovanie bol však štandardný spôsob na popravu zločincov Rimanmi v prvom storočí. Malo to byť desivé - pre osobu, ktorá bola križovaná, aj pre tých, čo sa pozerali: bol to trest aj varovanie pre ostatných.
Keď už bol Ježiš odsúdený na smrť, ukrižovanie bol spôsob, akým sa to stane. Biblický záznam nám hovorí, že ďalší dvaja boli ukrižovaní v tom istom čase: áno, bolo to hrozné, no v tom čase a na tom mieste to bolo normálne.

Ježiš však nezomrel len preto, lebo jeho nepriatelia ho chceli zabiť. Toto nebola náhodná udalosť: bola odvždy súčasťou Božieho plánu. Ježiš zomrel, pretože ľudia sa stali 'väzňami' hriechu bez žiadnej možnosti oslobodenia sa vlastnými silami. To znamená, že nedokážeme žiť tak, ako Boh chcel, bez ohľadu na to, ako veľmi by sme sa snažili. Nemôžeme preto byť priateľmi s Bohom, pretože on je dokonalý a neobstojí žiaden hriech.

Avšak preto, že si sami nepomôžeme - a pretože nás Boh chcel tak veľmi navrátiť späť ako svojich priateľov - pripravil Boh spôsob, ako tento problém napraviť. Niekto, kto nebol väzňom hriechu, pretože nikdy nezhrešil, bude potrestaný miesto nás. Bola iba jedna osoba, ktorá nikdy nezhrešila - Ježiš.
Ježiš však nebol Bohom Otcom prinútený zomrieť. Sám urobil rozhodnutie prísť žiť ako človek medzi nás a robil kroky, ktoré viedli k jeho smrti. Je to pre nás ťažké pochopiť - no dáva nám to predstavu o tom, ako ďaleko Boh zájde, aby sme my mohli byť slobodní.

(Niektorým deťom môže pomôcť, ak spomeniete, že v starozákonných časoch ustanovil Boh systém zvieracích obetí: zvieratá bez chýb boli zabité ako dôkaz, že ľudia ľutovali zlo, ktoré urobili. Istým spôsobom boli tieto zvieratá potrestané miesto ľudí. Keďže to však boli len zvieratá, tieto obete nikdy nemohli skutočne vziať hriech preč - iba Ježišova smrť mohla navždy odstrániť smrť. Boh už viac obete nevyžaduje, pretože Ježišova obeť bola dokonalá).

Kedy sa Ježiš vráti a ako sa to stane?

Nevieme, kedy príde. Mnoho ľudí malo za tých 2 000 rokov, odkedy sa vrátil do neba, veľa predstáv, no všetko, čo vieme, je, že Boh pošle svojho Syna, Ježiša, v tom správnom čase. Vieme to, že ak nasledujeme Ježiša, príde sa po nás vrátiť - a bude to skvelý deň! Je to niečo, na čo sa môžeme tešiť a niečo, čo nám pomáha žiť odvážne ako nasledovníci Ježiša, aj keď prídu ťažkosti.

Nemáme ani veľa podrobností o tom, ako sa to stane! No stane sa to náhle (1. Korintským 15:22) - a bude to verejné (Matúš 24:30). Všetci uvidia moc a slávu Ježiša!