Sprievodca

14. etapa: Veľký Boží plán

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Táto etapa vezme deti priamo do posledného týždňa Ježišovho života (nazýva sa niekedy aj 'Veľký týždeň'), keď s ním Ježišovi učeníci slávia Paschu. Vráťte sa späť k obrázku Mojžiša (štvrtá etapa) a pripomeňte si prvú Paschu - a Boží príkaz, aby jeho národ slávil svoje vyslobodenie každý rok.
Staršie deti si to môžu spojiť s Večerou Pánovou (Eucharistiou), pri ktorej cirkev oslavuje väčšie víťazstvo, keď Ježiš porazil hriech naveky a pre všetkých. Toto víťazstvo je predmetom tejto etapy.

Budete musieť poskytnúť nejaké vysvetlenie toho, prečo by sa niekto, kto robil toľko úžasných zázrakov a rozprával také múdre veci, mohol stať cieľom nenávistnej kampane. Spomeňte, ako Ježiš ohrozoval tých, ktorí boli pri moci (politicky aj nábožensky), pretože prinášal kráľovstvo, v ktorom budú vítaní chudobní, skromní a nechcení - kráľovstvo, kde sa ľudia, ktorí šikanovali a opovrhovali druhými, nebudú cítiť príjemne. Pozrite sa späť na dvanástu a trinástu etapu a nájdite si momenty, v ktorých Ježišove úžasné slová a skutky neboli považované za až tak 'úžasné' všetkými. Mocní ľudia zabezpečili, aby bol Ježiš zatknutý a zabitý. Netušili, čo znamenalo, keď povedal, že jeho kráľovstvo nebolo z tohto sveta - moc, ktorú si mysleli, že majú, sa nemohla rovnať moci Boha, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych.

Kľúčovým príbehom štrnástej etapy je tento príbeh vzkriesenia. Mení zjavnú katastrofu na nádej pre všetkých ľudí. No - pokiaľ deti nepoznajú celý príbeh veľmi dobre - je najlepšie začať s príbehom o Poslednej večeri a postupovať cez každý príbeh chronologicky. Počas prechádzania touto etapu udržujte udalosti 'v rytme'. Udalosti od Poslednej večere po vzkriesenie trvali iba o niečo dlhšie ako týždeň. Zbehlo sa to veľmi rýchlo. A bolo to iba šesť týždňov od vzkriesenia do návratu Ježiša do neba ('nanebovstúpenie').

Z tejto etapy vyvstáva mnoho tém: medzi nimi, závisť, krutosť, zrada či slabosť zo strany ľudí okolo Ježiša - jeho nepriateľov aj priateľov. Boli to vlastne ľudia tak trochu ako my. No je to Božia láska, Ježišova obeť a Božia moc a víťazstvo, ktoré žiaria skrz, ponúkajúc nám všetkým možnosť odpustenia, prijatia a 'plného života', v ktorom pracujeme s Bohom na budovaní jeho kráľovstva na zemi.