Sprievodca

14. etapa: Veľký Boží plán

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Naprieč celým svetom je kríž známym symbolom ukrižovania. Poproste vaše dieťa, aby vystrihlo malý kríž z papiera; alebo použite malý drevený krížik 'na držanie', ak taký máte. Poproste ho, aby kríž držalo, zavrelo oči a premýšľalo o Ježišovi, ako umiera na kríži. Pripomeňte mu, že Ježiš zomrel, aby vzal na seba trest za zlé veci, ktoré ste vy aj ono spravili. Dajte mu čas na Ježiša reagovať.

Toto je veľmi smutná časť Biblie, no pripomeňte vášmu dieťaťu, že to nebol koniec. Poproste ho, aby otvorilo oči a uvidelo, že na kríži, ktorý drží, žiaden 'Ježiš' nie je. Ak používate papierový kríž, navrhnite, aby ho roztrhlo na dve ako pripomienku toho, že moc smrti bola porazená v Ježišovej smrti a víťazstvo bolo dokonané vo vzkriesení.

Pripomeňte vášmu dieťaťu, že Ježiš vystúpil do neba, no anjeli pripomenuli učeníkom, že sa jedného dňa vráti. Povedzte spolu víťazne veľkonočné zvolanie:
Kristus zomrel;
Kristus vstal;
Kristus príde znovu.