Sprievodca

8. etapa: Ťažkosti

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Eliášov príbeh má v sebe - v strede veľmi vážnej výzvy pre Boha - úžasný dôvtip. Deti to bude baviť - budú prekvapené, keď zistia, že Boh zahrnul aj tak "prízemné" príbehy.

Naprieč touto etapou prechádza v pozadí téma výberu, na ktorú stranu patrím. Toto rozhodnutie má následky - malo pre Dávida, pre Šalamúna, pre Eliáša a prorokov a pre izraelský ľud.

Túto líniu môžete použiť tak, že na začiatku etapy vyrobíte obrys dieťaťa na veľký papier. Ako sa budú príbehy postupne odvíjať, zaznamenávajte do obrysu nápady o tom, čo to znamená pre dieťa, zvoliť si Božiu stranu. Pre niektoré deti môže byť vhodné vyzvať ich, aby vám povedali o tom, či si 'vybrali Božiu stranu,' a aký dopad to má na ich každodenný život.