Sprievodca

8. etapa: Ťažkosti

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Táto etapa začína s Dávidom - tak, ako predchádzajúca etapa s Dávidom končí. Z tohoto dôvodu bude zrejme najjednoduchšie prejsť príbehmi chronologicky a neprerušiť tak plynulosť príbehu tým, že začnete kľúčovým príbehom ('Eliáš a proroci').

Nazrite dopredu do deviatej etapy, ktorá obsahuje 51. žalm, ktorý napísal Dávid po tých udalostiach, ktoré budete objavovať v príbehu 'Dávidova ľútosť.'
Túto časť deviatej etapy si môžete prečítať mimo poradia, aby ste vášmu dieťaťu pomohli spojiť si historickú postavu Dávida s jedným z jeho najznámejších diel.

Deviata etapa obsahuje príklady Šalamúnovej múdrosti a rád. Tieto časti si opäť môžete prečítať popri príbehoch o Šalamúnovi v tejto etape.

Ku každému príbehu v ôsmej etape budete potrebovať doplniť nejaké
pozadie:
1. V 'Dávidova ľútosť' nemajte prosím pocit, že musíte svoje dieťa chrániť (hlavne staršie deti) pred tým, že Dávid bol neverný so ženou niekoho iného - alebo že použil zúfalo zlé kroky na vyhnutie sa vine. Toto nie sú pre deti neznáme situácie: cez televíziu a filmy a niekedy svoje vlastné skúsenosti je väčšina detí oboznámená s neverou a skrývaním.
2. Nasledujúce dva príbehy: 'Šalamúnova múdrosť' a 'Šalamúnov chrám' potrebujú vysvetlenie, že ďalším kráľom Izraela bol Šalamún. Staršie deti môže zaujímať fakt, že Šalamún bol synom Dávida a Batšeby (po
ich svadbe). Až taký je rozsah Božej milosti.
3. Začínajúc so Šalamúnovou vládou začína Boží ľud postupný sklz smerom na dol, k neposlušnosti voči Bohu. Do tohto obdobia posiela Boh svojich prorokov - a jedným z najznámejších bol Eliáš. 'Eliáš a proroci' je jednou udalosťou z jeho odvážnej služby.
4. Porážka a zajatie Božieho národa v 'Pád Jeruzalema' je prirodzeným výsledkom opakovanej neposlušnosti. Boží proroci varovali a jeho ľud nepočúval.