Sprievodca

8. etapa: Ťažkosti

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Všetko išlo dobre, keď Dávid a Šalamún poslúchali a ctili Boha. Avšak králi po nich - a národ tak isto - sa od Boha odvrátili, čo viedlo ku katastrofe.
Kráľovstvo sa rozdelilo na dve časti, každú s kráľom. Potom, najprv severné kráľovstvo Izrael, a neskôr aj južné kráľovstvo Judsko, boli zabraté nepriateľmi, mestá boli zničené a ľudia boli odvlečení do iných krajín ako otroci.

Rozmýšľajte nad vašou vlastnou krajinou. Poslúchajú a ctia vaši vodcovia Boha? A čo ľudia? Nasledujú Božie cesty? Napíšte si akékoľvek situácie vo vašej krajine, ktoré Boha netešia: môžu to byť veci z národných alebo miestnych správ, alebo vám vaše dieťa môže navrhnúť niečo, o čom počulo.
Modlite sa spolu za tieto veci. Podporte vaše dieťa, aby sa modlilo za vašu krajinu a jej vodcov.