Sprievodca

8. etapa: Ťažkosti

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Prečo robil Šalamún nemúdre rozhodnutia po tom, čo dostal dar múdrosti?

Táto otázka vyvstane, len ak deti Šalamúnov príbeh poznajú alebo sa rozhodnú čítať ďalej. Sústreďte sa na to, že nie je zložité mať dary alebo schopnosti, ktoré sa rozhodneme nepoužiť (môžeme mať napríklad výborné atletické schopnosti, no rozhodnúť sa nehrať žiaden šport).
Ak má tento dar nejako zmeniť náš život, musíme cvičiť jeho používanie. Boh nám zasľúbil múdrosť, ak o ňu požiadame (Jakub 1:5), budeme však stále robiť hlúpe rozhodnutia, ak ho nebudeme počúvať.