Sprievodca

8. etapa: Ťažkosti

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Táto etapa pokrýva okolo 400 rokov histórie! Boli to rušné roky, počas ktorých sa zjednotené kráľovstvo Dávida a jeho syna Šalamúna rozdelilo na dve:
Izrael na severe a Judsko na juhu. Hriech severných kráľov, ktorého príkladom bol Acháb, viedol k pádu hlavného mesta, Samárie, v roku 722 p.n.l. To značilo koniec Izraela. Judsko sa z tejto lekcie nepoučilo a bolo vzaté do zajatia Babylonom v roku 587 p.n.l.

Tieto storočia - podobne ako obdobie Sudcov - sú príznačné obdobiami neposlušnosti a občasnými momentami poslušnosti, s tým rozdielom, že králi majú teraz výrazný vplyv na to, ako sa veci vyvinú. V dobrých ani zlých časoch nestráca Boh nikdy zrak zo svojho konečného cieľa.

Kráľ Dávid bol úspešný, no napriek jeho otvorenosti Božej vôli a ceste a výraznému rozšíreniu kráľovstva obrovsky zlyhal v udalostiach okolo Batšeby - nie len neverou, ale aj vraždou jej manžela a pokusom o zakrytie. Jeho žiaľ a obnova nám pripomínajú, že naše zlyhanie nemusí byť nikdy osudné.
Pokánie vedie k Božiemu odpusteniu. Problémom väčšiny modlárstva, s ktorým sa stretávame pri ostatných kráľoch, je, že nikde nie je ani náznak pokánia. Napriek všetkej jeho múdrosti je toto lekcia, ktorú sa Šalamún zjavne nikdy nenaučil. Jeho priority, tak pevne v diaľke namierené na postavenie strediska uctievania Boha, sa neskôr vychýlili a prišlo modlárstvo.

Z Božej slávy, naplňujúcej Chrám, sa posúvame do hlbín zlyhania, charakterizovaného Achábom a Jezábelom. Ak do tejto rovnice pridáte Eliáša, dostaneme skutočne fascinujúci sled udalostí, ako je kŕmený havranmi, je mu ponúknuté ubytovanie vdovou, predvádza úžasné predstavenie na vrchu Karmel - no potom utečie s pocitom odmietnutia a v absolútnej beznádeji.

Srdcom zlyhania je v každej situácii odklonenie sústredenia preč od Boha - a neustále odmietanie Boha zo strany ľudu vedie k tomu, že si Boh používa Babylončanov ako nástroj jeho súdu voči mestu Jeruzalem.