Sprievodca

9. etapa: Piesne a príslovia

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Čo táto etapa znamená dnes

Jednou veľmi nápomocnou výhodou toho, keď sme súčasťou Božej rodiny, je možnosť zdieľať našu cestu vieru s niekým, kto šiel pred nami. Žalmy nám pomáhajú urobiť toto spojenie. Niekedy máme problém vedieť, čo Bohu povedať o tom, čo sa deje v našom živote. Žalmy nám často ponúknu presne tie správne slová v týchto momentoch. So svojím dieťaťom sa rozprávajte o niektorých pocitoch, ktoré každý z nás počas života zažíva. Každý deň je iný -
niekedy sme šťastní alebo plní radosti; niekedy sa bojíme, obávame sa, sme vďační, ľutujeme, atď. Upozornite na to, že jedným zo spôsobov, akým môžeme Žalmy čítať, je v nich hľadať to, ako druhí, ktorí s nami zdieľali tie isté pocity, Bohu odpovedali. Toto často prináša veľkú úľavu.

O skutočnom živote

Niekedy si myslíme, že s Bohom nemôžeme byť skutoční a môžeme sa dokonca snažiť skryť, čo si naozaj myslíme. Žalmy napísali ľudia, ktorí hovorili to, čo sa naozaj dialo. Ako ich čítame, vidíme, že sú veľmi osobné, veľmi úprimné a plné skutočných ľudských emócii. Niekedy vybuchujú Žalmy radosťou a nadšením. V časoch, kedy chcete chváliť Boha za to, aký je, sú Žalmy plné úprimnej chvály Bohu, ktorý sa o všetkých stará. Mnohokrát sú plné bolestivých otázok, smerujúcich k všemocnému Bohu. Tak isto môžeme byť s Bohom skutoční aj my. Aký úžasný zdroj máme v našich rukách, aby nás sprevádzal životom.

Praktická múdrosť

Zatiaľ čo Žalmy zaznamenávajú mnohé z piesní, ktoré Dávid (a iní) zapísali, Príslovia sú knihou, plnou múdrych prísloví, napísaných jeho synom Šalamúnom. Je v nich mnoho dobrých rád a praktických tipov, ktoré nám pomáhajú v našich vzťahoch s našimi rodičmi či priateľmi, a v tom, ako žijeme náš život. Pre zaujímavosť, vie sa, že Billy Graham, jeden z najväčších evanjelizátorov našej doby, si svedomito číta jednu kapitolu Prísloví každý deň (31 kapitol pekne zapadá do väčšiny mesiacov). To je skvelý nápad, ako sa naplniť Božou múdrosťou počas prežívania života a všetkého, čo po nás hodí.