Sprievodca

9. etapa: Piesne a príslovia

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Žalmy sú úžasne rôznorodé. Nájdeme tu nadšenú chválu, úpenlivé prosby, sťažnosti aj túžby. Mnohé ukazujú vopred na novú realitu, ktorá má prísť.
Príslovia nám ponúkajú praktické múdrosti pre život, no taktiež nám predstavujú myšlienku zosobnenej Božej múdrosti, na ktorú nadväzuje Nová zmluva ako jeden spôsob premýšľania o Ježišovi. Výber Veľkej výpravy môže ponúknuť iba drobnú ukážku z týchto kníh.

Aj keď sú Žalmy ľudskou odpoveďou Bohu, neznamená to, že v nich nemôžeme počuť hovoriť Boha. Je to Boh, ktorý motivuje chválu, ktorý odpovedá na prosby a rozoznáva sťažnosti. Žalmy nám ponúkajú model dialógu s Bohom a slová, s ktorými môžeme vyjadriť naše vlastné pocity.

V 23. žalme využíva Dávid svoje vlastné skúsenosti ako pastier, aby zvýraznil kľúčové črty Božej povahy a osobnosti. Vyjadruje istotu v Bohu, ktorý dáva pozor a stará sa o svoj ľud.

Žalm 51 je jedným z najhlbších priznaní zlyhania, ktoré máme, uvedomujúc si, že všetok hriech nie je len priestupkom voči druhým, ale aj voči Bohu. Pri hľadaní Božej milosti a odpustenia vyznáva Dávid Božiu dobrotu.
Žalm 103 je výlevom úžasných vlastností Boha z Dávidovho srdca: odpúšťajúci, uzdravujúci, zachraňujúci, obnovujúci, odhaľujúci, súcitiaci, nekonečne milujúci, verný, vládnuci.

Príslovia ponúkajú múdre príslovia, ktoré nás vedú k svätému životu. Sme zoznámení s múdrosťou, ktorá hovorí ku každému, kto je ochotný počúvať
(Príslovia 1:20), pozývajúc ich, aby sa podieľali na ovocí múdrosti, ktoré
nachádzame v Bohu. Je to vo svojej podstate praktická múdrosť, dotýkajúca sa každej oblasti života, odohrávajúcej sa pred Bohom. Keď podľa týchto prísloví žijeme, zažívame ochranu pred zlom a jeho následkami a dar šťastia
a dobrého života.