Sprievodca

9. etapa: Piesne a príslovia

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Môže Boh vziať svojho Ducha svätého od ľudí (Žalm 51:11)?

Keď Dávid písal tieto slová vo svojom žalme, je celkom možné, že si spomínal na deň, kedy bol v prítomnosti svojich bratov pomazaný Samuelom, keď odvtedy 'spočíval na Dávidovi Hospodinov Duch' (1. Samuelova 16:13). V ďalšom verši je v Samuelovom zázname zapísané - a aj toto mohol mať Dávid na mysli, že 'Hospodinov Duch sa odvrátil od Saula'. Dávidovou obavou v 11. verši je možno to, že si myslel, že jeho hriech môže spôsobiť to isté aj u neho, a že bude odrezaný od Boha.

Je prirodzené, že sa Dávid bojí. Neposlúchol Boha - a Nátan mu povedal, že Boh o tom všetkom vie! Dávid si 'nezaslúži' odpustenie: prečo by mu mal Boh ukázať milosť, keď sa rozhodol robiť čokoľvek sám chcel a išiel proti všetkému, čo ho Boh naučil a mu ukázal? No Boh aj tak - ako Nátan vysvetľuje v 1. Samuelovej 12 (viď ôsmu etapu) - Dávidovi odpúšťa, keď si uvedomí, že Boha neposlúchol a prejaví, ako to ľutuje.

Svojim priateľom a nasledovníkom Ježiš sľubuje, že dar Ducha bude s nami naveky (Ján 14:14-16). Pavol vraví, že nič nás neoddelí od Božej lásky v Kristu Ježišovi (Rimanom 8:37-39, viď 17. etapu). Toto sú povzbudenia Boha nasledovať a žiť podľa neho, nie hrozby toho, čo by sa mohlo stať, ak tak neurobíme.