Sprievodca

9. etapa: Piesne a príslovia

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Päť čítaní v tejto etape ponúka ochutnávku žalmov a prísloví z Biblie a môžete ich čítať v ľubovoľnom poradí. Môže vám pomôcť prejsť si touto etapu mierne mimo poradia a zamiešať žalmy a príslovia so siedmou a ôsmou etapou, aby ste vášmu dieťaťu pomohli pochopiť spojenie medzi historickými udalosťami a postavami a piesňami a múdrymi prísloviami.

Ak začínate kľúčovým príbehom v knihe Veľká výprava, budete skúmať jednu z najmocnejších modlitieb, zaznamenaných v Biblii. Dávid, kráľ-pastier, pomazaný ešte ako dieťa, sa postavil Goliášovej moci a zvíťazil a viedol Izrael k mnohým ďalším veľkým víťazstvám. Avšak aj on sám zlyhal, sklamal svoj národ a sklamal Boha v udalostiach, ktoré sa točia okolo jeho vzťahu s Batšebou. Naplnený ľútosťou sa Dávid modlil modlitbu, zaznamenanú v Žalme 51.
(Toto si môžete prečítať popri príbehu z ôsmej etapy 'Dávidova ľútosť'.)

V Žalme 23 ponúka Dávid sled silných obrazov. Kráľ volá Boha pastierom. Chápe Boha týmto spôsobom, lebo sám bol pastierom. Táto pieseň nám dáva jasný obraz Dávidovej dôvery v jeho Boha.
(Toto si môžete prečítať popri príbehoch zo siedmej etapy ‘Dávid a Goliáš’, ‘Dávid a Saul’ a ‘Kráľ Dávid’.)

Žalm 103 je plný opisov Božej lásky, milosti, súcitu a odpustenia a je skutočnou piesňou chvály vďačného srdca.

Dávidov syn Šalamún nastúpil po ňom ako kráľ a na počiatku svojej vlády miloval Boha. Boh dal Šalamúnovi dar múdrosti a mnohé z jeho múdrych prísloví boli zaznamenané v Prísloviach.
(Tieto texty si môžete prečítať popri príbehu z ôsmej etapy 'Šalamúnova múdrosť'.)