Sprievodca

9. etapa: Piesne a príslovia

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Žalmy a príslovia chvália a uznávajú Boha, ďakujú mu za jeho dobrotu, milosť a múdrosť.
Ďakujte Bohu za jeho svet pomocou týchto slov, založených na Žalme 24:1. Striedajte sa v hovorení jednotlivých viet, potom sa vymeňte a zopakujte to.

Svet a všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi.
Svet a všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi.
Otcovia, mamy aj deti patria Hospodinovi.
Svet a všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi.
Mačky, psy aj škrečkovia patria Hospodinovi.
Svet a všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi.
Sestry, bratia aj bratranci a sesternice patria Hospodinovi.
Svet a všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi.
Starké, starkí aj opatrovatelia patria Hospodinovi.
Svet a všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi.
Priatelia, kolegovia aj susedia patria Hospodinovi.
Svet a všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi.
(Adaptované z A Church for All Ages, Scripture Union, 1993)