Sprievodca

13. etapa: Čo robil Ježiš?

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Ježišove zázraky potvrdzujú, že v Ježišovi prišiel Boh do sveta novým spôsobom. Majú rôzne podoby. V záznamoch evanjelií sú takmer vždy nejakým spôsobom spojené s odhaľovaním Ježišovej pravej identity.

Nasýtenie piatich tisícov je podobné Božiemu zásahu postarania sa skrz mannu na púšti. Zázrak je zasadený do kontextu vyučovania o kráľovstve (Lukáš 9:11) a je spojený s Petrovým rozpoznaním toho, kto Ježiš je: 'Kristus Boží' (Lukáš 9:20) - Kristus je grécke slovo pre Mesiáša alebo Pomazaného.

Po búrke uznajú učeníci Ježiša ako Božieho syna (Matúš 14:33). Slepý muž, s prezretím, ktoré chýba vodcom, vidí, že Ježiš musel prísť od Boha (Ján 9:33). Démoni rozpoznajú Ježiša ako Syna Najvyššieho Boha s najvyššou autoritou (Marek 5:7). Marta, tak ako Peter, vidí Ježiša ako zasľúbeného Mesiáša, Božieho syna (Ján 11:27). Vzkriesenie Lazara sa stane živým podobenstvom toho, čo Ježiša čaká v jeho vlastnom živote, so silnou kombináciou súcitu a autority.

Zázraky ukazujú, že Božie kráľovstvo prišlo (viď Lukáš 11:20) - obdobie uzdravovania a pokoja a života, v ktorom všetko, čo sa protiví Bohu, bude zničené. Ešte možno neprišlo v úplnosti - no skutočne prišlo.