Sprievodca

13. etapa: Čo robil Ježiš?

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Táto etapa rozširuje váš narastajúci obraz o tom, kto Ježiš je, aké je jeho kráľovstvo a k čomu pozýva svojich nasledovníkov, aby sa stali toho súčasťou. Týchto päť príbehov ukazuje Božie kráľovstvo v akcii; Ježiš ukazuje, že má moc priniesť slobodu, záchranu a uzdravenie (viď Lukáša 4:18-19).

Každý z týchto príbehov stojí samostatne, nasledujte preto pasáže tak, ako sú prezentované v knihe. Počas toho si všímajte, ako každý príbeh ukazuje stránky Ježišovej moci a osobnosti. Naprieč všetkými piatimi príbehmi budete udivení tým, aký láskavý a súcitný Ježiš je, a tým, že okrem Boha by nik iný nebol schopný tieto veci robiť. A dokopy ukazujú, že on má moc nad prírodou, chorobou, postihnutím, zlými duchmi aj smrťou.

Pozrite sa na obrázok na stránkach 81 a 82. Ukazuje scény z každého príbehu a (zjednodušenú) mapu oblasti. Miesto každého príbehu je zaznačené bodkou. Pri čítaní každého príbehu použite biblický text na nájdenie názvu každého mesta alebo miesta. Ak budete príbehmi prechádzať v poradí, v ktorom sa nachádzajú v knihe Veľká výprava, pôjde to takto:
• Príbeh 1 (‘Ježiš nasycuje zástupy’) sa odohráva v Betsaide, v pravom hornom (severovýchodnom) rohu Galilejského mora.
• Príbeh 2 (‘Ježiš chodí po vode’) sa odohráva neskôr v ten istý deň, uprostred rozbúreného Galilejského mora.
• Príbeh 3 (‘Slepý muž vidí’) je viac na juhu v Jeruzaleme, v blízkosti známeho rybníka Siloe.
• Príbeh 4 ('Blázon je zas normálny’) sa vracia späť na breh Galilejského mora, tentokrát na juhovýchode v gerazskom kraji.
• Príbeh 5 (‘Lazár žije’) sa odohráva v Betánii, blízko Jeruzalema.