Sprievodca

13. etapa: Čo robil Ježiš?

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Ježiš preukázal lásku a dobrosrdečnosť, ktorú k ľuďom mal. Záležalo mu na nich a napĺňal ich potreby. Zázraky taktiež ukazujú jeho moc nad prírodou, chorobou a dokonca aj nad smrťou.

Spíšte si spolu zoznam všetkých príbuzných, priateľov či aj ľudí, o ktorých ste počul v správach, ktorí potrebujú Ježišovu dobrotivosť.

Keď budete mať na zozname aspoň päť ľudí, pomôžte vášmu dieťaťu položiť ruku na prázdny hárok papier a vystrieť prsty. Obkreslite ich ruku a potom ten tvar vystrihnite. Vymeňte si úlohy - vaše dieťa bude obkreslovať vašu ruku.
Vysvetlite, že tieto papierové dlane použijete na rozhovor s Bohom.

Pomocou vášho zoznamu ľudí zohnite jeden papierový prst vždy, keď poviete alebo si pomyslíte modlitbu. Striedajte sa v modlení za každú osobu na zozname, prosiac Ježiša, aby im pomohol, nech už čelia akejkoľvek situácii.
Ak máte viac ako päť ľudí, za ktorých sa modliť, prsty vystrite - a pokračujte znovu! Ukončite ďakovaním Bohu za jeho moc meniť veci.