Sprievodca

13. etapa: Čo robil Ježiš?

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Niekedy môžu tieto pasáže vyzerať ako skvelé príbehy - no zdá sa, ako by nemali žiaden súvis s našimi vlastnými životmi (alebo životom dieťaťa).
Musíme si dať pozor, aby si ich dieťa nezaradilo do sveta beletrie a rozprávok. Je preto dôležité, pokúsiť sa umiestniť seba do každého príbehu pomocou predstavivosti.

Na príklad: v príbehu o uzdravení Lazára si predstavte, že ste za ním súcitili.
Čo by ste videli, počuli a cítili? Ako by ste sa cítili, keď Lazár vyšiel von? Čo by ste robili? Ak by ste žili v susednej dedine, verili by ste ľuďom, ktorí by vám o tom hovorili? Čo by vás presvedčilo?

Potom je výzvou dať tieto príbehy do súvisu s reálnym životom. Môžete sa podeliť o osobné príbehy o tom, ako Boh zasiahol do vašich osobných životov, keď ste potrebovali uzdravenie alebo ochranu - alebo príbehy, ktoré ste našli na internete alebo v kresťanskej literatúre (nemusia byť veľkolepé!).
So staršími deťmi sa môžete rozprávať o tom, ako sa Božia moc prejavuje vo svete dnes. Často si nevšímame veci, ktoré Boh robí, takže je dobré vyhradiť si čas na premýšľanie o tom, ako vidíme Boha pri práci každý deň.

Rozmýšľajte o tom, aký láskavý bol v každom príbehu Ježiš - všimol si, čo sa deje a bolo mu ľúto dotknutých ľudí. Následne zasiahol zázrakom. Nech sa teda stane našim zvykom všímať si ťažkosti, v ktorých sa ľudia nachádzajú - a potom prosme Boha, aby pre nich vykonal niečo špeciálne. Môže si zvoliť nás, aby sme boli súčasťou riešenia!