Sprievodca

13. etapa: Čo robil Ježiš?

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Kde je ten chlapec v príbehu o hladnom zástupe?

Toto je príbeh, prerozprávaný v každom z evanjelií. Deti, ktoré poznajú tento príbeh z Jánovho evanjelia, sa môžu diviť, prečo sú tieto príbehy odlišné.
Biblia (Božie slovo) bola napísaná mnohými ľud'mi - a v tomto prípade Matúš, Marek, Lukáš a Ján napísali veci, ktoré si z tejto udalosti pamätali najviac.
Neprotirečia si; no Ján pridáva viac podrobností.

Ak Ježiš dokáže robiť všetky tieto veci, lebo je Boh, prečo Boh nelieči chorých, nepomáha hladným či nechráni ľudí v katastrofách dnes?

Táto otázka o utrpení je obrovská a existuje mnoho komentárov a stránok, ktoré vám s týmto problémom pomôžu. Pamätajte, že Boh tieto veci dnes robí - hoci ich väčšinou robí cez ľudí, ako sme my (doktorov, ľudí, čo dávajú chudobným, atď.). No určite sú momenty, kedy túžime po tom, aby zasiahol a on nezasiahne. Takže buďte obzvlášť citliví pri deťoch, ktoré sa mohli modliť za niekoho im blízkeho, kto je chorý - alebo sú šokované obrazmi prírodných katastrof, ktoré vidia v televízii.

Žijeme vo svete, ktorý bol pokazený sebeckosťou a hriechom - nie je taký, aký ho Boh stvoril, ale je taký, aký sme si ho my ľudia spravili. Je správne neprestávať sa modliť, aby Boh veci menil, a je správne pre nás spolupracovať, aby sme veci menili. A je taktiež správne hovoriť Bohu o bolesti, ktorú cítime, keď si myslíme, že nevypočul naše modlitby a želania
(Žalmy sú plné takýchto príkladov).

Čo ten muž, ktorý vlastnil tie prasatá?

Neznie to nefér, že uzdravenie jedného muža vedie k strate živobytia hodnota, ktorú pre neho mal muž, ktorého sa ostatní báli. Pamätajte, že koniec príbehu nepoznáme.

A čo tie chúďata prasatá?

Toto taktiež znie veľmi nefér. Boli to bezbranné zvieratá, nezapletené do toho, čo sa dialo medzi Ježišom, zlým duchom a mužom. Ľudia, ktorí videli, čo sa stalo, sa tiež báli o prasatá (verš 16). Nie je jednoduché vysvetliť to, čo vyzerá ako Ježišova chýbajúca starosť o zvieratá - jeho stvorenie. Zamyslime sa však nad tým, čo vieme o Bohu. Vieme, že Bohu záleží na zvieratách, pretože boli súčasťou jeho 'dobrého' stvorenia. Keď dal Boh Noachovi sľub, chrániť svoj svet, dal ho nielen ľuďom, ale aj všetkým zvieratám (Genesis 9:9-10). Čo sa však odohráva v tomto príbehu je väčšie, ako si vieme predstaviť: súboj medzi nadpozemskými mocnosťami dobra a zla. Obetovanie prasiat vyzerá byť ako nešťastný dôsledok tohto súboja.

Prečo bol Ježiš tak smutný, keď vedel, že Lazár bude vzkriesený z mŕtvych?

Ježiš bol človek. Vieme, že toto bola rodina, ktorú navštevoval často a bol smutný kvôli sestrám a priateľom, ktorí smútili. Bol ale smutný aj preto, lebo vedel, že v dave boli niektorí, ktorí stále hľadali dôvody na kritiku každého jeho činu (alebo absencie činu).
druhých? Ježiš možno ukazoval, akú cenu má jeden ľudský život - toto bola