3. etapa: Boh mení zlé na dobré

12. Väzenie a povýšenie

Koľko spôsobov posielania správ poznáš?

Sú na tvojom zozname 'sny'?

Boh prehovára k ľuďom rôznymi spôsobmi. Hovoril niekedy k tebe? Ako?
Väzenie a povýšenie
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 41:38. Nato faraón povedal svojim služobníkom: Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží Duch?

Čo sa stalo doteraz...

Jozef bol predaný mužovi, menom Putifár, ktorý bol jedným z kráľovských úradníkov. Pracoval tvrdo a v Putifárovom dome sa mu darilo, potom bol však uväznený, pretože o ňom Putifárova žena klamala. Jozef však aj tak vytrvalo
dôveroval Bohu a čoskoro zodpovedal za všetkých ostatných väzňov. Stal sa známym ako ten, čo vie vykladať sny. Takže keď mal egyptský Faraón nejaké
zvláštne sny, dal poslať po Jozefa, aby mu povedal, čo znamenajú.

Genesis 41:14-16, 28-39

Teraz si spolu prečítajte Genesis 41:14-16,28-39.
Nato dal faraón zavolať Jozefa, ktorého hneď priviedli zo žalára. Dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Faraón povedal Jozefovi: Mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že ti stačí rozpovedať sen a ty ho vyložíš. Jozef odpovedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi.
To je to, čo som povedal faraónovi; Boh ukázal, čo urobí. Prichádza sedem
rokov veľkej hojnosti v celom Egypte. Po nich príde sedem rokov hladu a na
hojnosť sa zabudne v celom Egypte. Hlad zničí celú krajinu. V krajine nebude ani spomienka na hojnosť pre veľký hlad, ktorý potom nastane. Sen sa faraónovi zopakoval, pretože Boh sa pevne rozhodol čoskoro ho uskutočniť.
Teraz sa poobzeraj, faraón, po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta. Nech faraón ustanoví v krajine správcov, ktorí počas siedmich rokov hojnosti budú vyberať pätinu výnosu Egypta. Nech počas nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú všetku potravu a obilie nech uskladnia do miest pod faraónovu moc a nech naň dohliadajú. Táto potrava bude v krajine zásobou počas siedmich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nezhynie hladom.
Táto reč sa zapáčila faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Nato faraón
povedal svojim služobníkom: Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží Duch?
Potom faraón povedal Jozefovi: Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako ty.

Čo sa stalo potom...

Faraón uveril tomu, čo mu Jozef povedal - blížil sa veľký hladomor. Faraón bol z Jozefa tak udivený, že ho ustanovil správcom celého Egypta. Jozef sa oženil s vysoko postavenou ženou a mal dvoch synov. Naplánoval nazhromaždiť obilie ako prípravu na roky hladu. Keď hladomor prišiel, Egypťania boli pripravení.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 24.

Vedel si, že?

Sny Jozef dokázal porozumieť významu snov, ktoré ľudia mali. V Biblii používa Boh občas sny, aby povedal ľuďom, čo robiť, alebo aby ich varoval pred niečím, čo sa má stať.

Faraón bol vládcom Egypta a bol zároveň aj kráľom (alebo, niekedy, kráľovnou), aj kňazom v náboženskom živote krajiny

Egypt bol bohatou a silnou krajinou. Rieka Níl zavlažovala pôdu, takže úroda dobre rástla; bola to taká široká a dlhá rieka, že po nej ľudia mohli cestovať, zo severu krajiny na juh. Egypt mal systém písania, ktorý používal obrázky alebo 'hieroglyfy' a bol preslávený svojimi knižnicami. Toto bol ten čas dejín, kedy sa stavali pyramídy ako hrobky pre faraónov, ktorí boli po smrti zabalení ako 'múmie.'

 

Rozprávaj sa s Bohom

Ďakuj Bohu, že počuje naše modlitby, nech sme kdekoľvek.

Diskutuj

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou,
ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Toto je zábavný spôsob, ako sa zamyslieť nad tým, čo sa Jozefovi stalo v tomto biblickom príbehu.
Predstav si, že si Jozef. Práve si sa dostal z väzenia a Faraón ti dal dôležitú úlohu.
Vyrob si pre seba kostým (alebo si môžete s tvojím Sprievodcom vyrobiť kostýmy jeden pre druhého). Zvoľte si materiály, ktoré už máte, alebo si môžete ľahko požičať; alebo ich vyrobte z už použitých vecí.

Ako Jozef budeš potrebovať:
• niečo slušné, čo ti pripomenie, že ťa Boh previedol ťažkými časmi;
• oficiálnu reťaz alebo odznak, keďže Boh ti pomohol dostať túto pozíciu;
• niečo na hlavu, čo ti ukáže, že Boh ti pomáha byť múdry.

Obleč sa do kostýmu a rozmýšľaj a modli sa postupne s každou vecou, čo
nosíš:
• ‘Niečo slušné’: Ďakuj Bohu, že ti pomáha v ťažkých časoch.
• ‘Oficiálnu reťaz’: Pros Boha o pomoc v pozíciach zodpovednosti.
• ‘Niečo na hlavu': Ďakuj Bohu za to, že ti pomáha byť múdry.

Ak vieš, odfoť si svoj skvelý kostým - môžeš ho použiť ako pripomienku, že
Boh bol s Jozefom - a že je blízko teba.