3. etapa: Boh mení zlé na dobré

14. Späť do Egypta

Keď si hladný, čo urobíš? Koho môžeš poprosiť o niečo na jedenie, alebo kde
by si šiel hľadať jedlo?

Keď vám doma dojde jedlo, čo sa stane? Pôjde niekto do obchodu, alebo si jedlo pestujete na záhrade? Chodíte niekedy jesť k známym alebo do reštaurácie? Alebo si objednáte jedlo domov?

Čo ak by sa nič z tohto robiť nedalo - a žiadne jedlo by sa nedalo nájsť ani kúpiť? Čo by si robil potom?
Späť do Egypta
Začni túto etapu nájdením a prečítam biblického veršu z Genesis 43:14a. Kiež vám Boh Všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína.

Čo sa stalo doteraz...

Jozefovi bratia sa vrátili domov do Kanaánu a povedali svojmu otcovi, Jákobovi, čo sa stalo. Egyptský správca (Jozef, aj keď netušili, že to bol on) im povedal, že budú musieť so sebou priviesť aj Benjamína, keď sa vrátia po viac jedla. Ale Jákob odmietol Benjamína pustiť.

Genesis 43:1-14

Teraz si spolu prečítajte Genesis 43:1-14.
Hlad však ťažko doliehal na krajinu. Keď spotrebovali všetko obilie, čo ako potravu doniesli z Egypta, otec im povedal: Choďte znova a nakúpte pre nás trochu jedla! Júda odvetil: Ten muž nám dôrazne povedal: Ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár. Keď sa rozhodneš poslať s nami aj nášho brata, vyberieme sa a nakúpime ti potravy. Keď ho však nepustíš, nepôjdeme. Ten muž nám predsa povedal: Ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár.
Vtedy Izrael povedal: Prečo ste sa voči mne tak zle zachovali, keď ste tomu mužovi povedali, že máte ešte brata? Oni odvetili: Ten muž sa nástojčivo zaujímal o nás a o našu rodinu. Vypytoval sa: Žije váš otec? Máte ešte brata?
Povedali sme mu len to, na čo bol zvedavý. Mohli sme azda predvídať, že povie: Doveďte svojho brata!? Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi: Pošli chlapca so mnou, aby sme sa mohli vydať na cestu! Tak zostaneme nažive, nepomrieme ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa zaňho zaručujem. Odo mňa ho vyžaduj! Ak ti ho nedovediem späť a nepostavím pred teba, prehreším sa voči tebe na celý život. Keby sme sa tu neboli toľko zdržali, mohli sme byť už dvakrát naspäť. Otec Izrael im povedal: Keď je to tak, urobte toto: Vezmite niečo zo vzácnych plodov našej krajiny a odneste tomu mužovi do daru
trochu balzamu, trochu medu, mastixovú živicu, ladan, pistácie a mandle.
Vezmite so sebou dvojnásobnú sumu peňazí. Peniaze, ktoré ste našli navrchu vo vreciach, musíte vrátiť.
Možno to bol omyl. Vezmite so sebou aj brata. Choďte už, vráťte sa k tomu mužovi. Kiež vám Boh Všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Keď teda mám zostať bez detí, zostanem.

Čo sa stalo potom...

Bratia sa, aj s mladým Benjamínom, vrátili do Egypta. Tentokrát ich egyptský správca vrúcne prijal a pozval ich na večeru k sebe domov. Keď uvidel svojho malého brata Benjamína, dokázal Jozef ledva udržať svoje emócie. Večeru zjedli spolu s Jozefom, Egypťanmi a bratmi, sediacimi za inými stolmi - a bratia ešte stále netušili, kto Jozef bol!

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 24.

Vedel si, že?

Vrecia peňazí Jozefovi bratia priniesli striebro na zaplatenie za obilie, ktoré kupovali. Peniaze neboli mince, iba kusy kovu. Ten bol vážený, aby zistili, akú má hodnotu.

Benjamín bol Jákobovým najmladším synom a bol len malým chlapcom, keď Jozef išiel do Egypta prvýkrát. On a Jozef boli synmi Ráchel, ktorá bola Jákobovou obľúbenou ženou. Ráchel zomrela, keď sa Benjamín narodil.

Júda Príbeh Júdu ukazuje, ako sa mení. Bol to jeho nápad, predať Jozefa do otroctva - nie zo súcitu pre útrapy jeho mladšieho brata, ale pretože im to prinieslo peniaze. Neskôr je to on, kto sa ponúkne byť otrokom na celý život, ako výmenu za to, aby Jozef prepustil Benjamína. Jozef nie je jediný, ktorý sa za tie roky zmenil!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Spomínaj na veci, ktoré sa stali v tvojom živote. Dokážeš v nich vidieť, ako Boh mení zlé veci na dobré?

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu


Skús si to

Jozefovi bratia ho nespoznali: bol starší a oblečený ako dôležitý egyptský úradník. Zabav sa s prestrojením na starovekého Egypťana!
Na vyrobenie egyptských vlasov použi kruh alebo dlhý pás čierneho krepového papiera, z ktorého vystrihneš dlhé pramene. Oblep si papier okolo hlavy a skráť prednú ofinu (aby si videl pred seba!).

Na vyrobenie čiapky, takej, akú nosí Jozef na obrázku v knihe Veľká výprava, budeš potrebovať veľký papier, ktorý má aspoň 60x30 cm, nožnice a modrú a žltú farbu.
Vystrihni papier do takéhoto tvaru:

Namaľuj naň modré a žlté pásy.

Možno budeš potrebovať ďalší kus papiera, aby bola čelenka tak dlhá, že ti sadne na hlavu. Keď farba uschne, nasaď si ju takto na hlavu: