3. etapa: Boh mení zlé na dobré

15. Znova spolu

Spomeň si na dobré aj zlé udalosti svojho života. Začni od momentu, keď si bol len bábätko a nakresli si cestu života, ktorá sa dvíha a klesá, až po dnešok.

Aké sú tvoje najsilnejšie spomienky? Ktoré sú tvoje najlepšie zážitky? A čo boli tie najhoršie obdobia? Nakresli usmievajúcu sa tváričku na čiaru tam, kde Boh konal.

Pozri sa znovu na svoju cestu života a rozmýšľaj nad časťou, ktorú si ešte nenakreslil. Premýšľaj nad tým, čo ti Boh dal. Aké máš schopnosti a záujmy?
Čo by si mohol robiť? Kam by si mohol ísť? Použi svoju životnú cestu na ukázanie toho, kde práve teraz v tvojom živote figuruje Boh - a kde si myslíš, že bude pasovať v budúcnosti.
Znova spolu
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 45:5b. Lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života.

Čo sa stalo doteraz...

Na ich spiatočnej ceste použil Jozef prefíkaný plán na preskúšanie svojich bratov. Zmenili sa za tie roky? Jozefovi služobníci umiestnili strieborný pohár do Benjamínovho vreca obilia. Služobník sa následne rozbehol za bratmi a obvinil ich z toho, že Jozefa okradli. Júda prosil Jozefa, aby radšej uväznil jeho ako Benjamína s tým, že by nedokázal čeliť otcovmu smútku po strate ďalšieho syna. Júda sa už poučil. A akákoľvek bolesť a hnev, ktoré Jozef ešte mohol mať kvôli tomu, ako sa k nemu jeho bratia správali, boli prekonané jeho láskou k nim.

Genesis 45:1-15

Teraz si spolu prečítajte Genesis 45:1-15.
Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho: Všetci
odíďte! Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom.
Potom sa hlasito rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom.
Jozef potom povedal svojim bratom: Ja som Jozef! Žije ešte môj otec? Jeho
bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Jozef ich vyzval: Pristúpte ku mne! Keď k nemu pristúpili, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už dva roky hlad a ešte päť rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Rýchlo sa vráťte k môjmu otcovi a povedzte mu: Toto hovorí tvoj syn Jozef: Boh ma ustanovil za pána celého Egypta. Príď ku mne; neotáľaj! Budeš bývať v kraji Góšen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš. Tam sa postarám o teba, lebo ešte päť rokov potrvá hlad, aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja domácnosť, so všetkým čo máš. Vy i môj brat Benjamín vidíte, že som to ja, kto sa s vami zhovára. Povedzte otcovi, akú vážnosť mám v Egypte, o všetkom, čo ste videli. Ponáhľajte sa a priveďte ho sem. Padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači pobozkal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia.

Čo sa stalo potom...

Nasledovala veľká oslava. Jozef pozval celú rodinu žiť do Egypta - a Jákob tam zomrel ako šťastný starý muž. Jozef svojím bratom povedal, že to, čo urobili zlé, Boh použil na dobré. Oni aj tisícky ďalších prežili veľký hladomor.
Jozef vedel, že jedného dňa povedie Boh svoj ľud späť do krajiny, ktorú zasľúbil jeho prastarému otcovi Abrámovi. Jeho rodina mu musela sľúbiť, že keď sa tak stane, jeho telo bude vzaté do krajiny, ktorú im zasľúbil Boh.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 24.

Vedel si, že?

Góšen Toto bola časť Egypta, kde Faraón umožnil bývať Jozefovej rodine. S vodou z rieky Níl to bolo dobré miesto na pestovanie obilia a chov zvierat.

Rodiny História rodiny sa volá 'rodokmeň.' Tieto dejiny boli dôležité pre Židov, ktorí si ctili svojich rodičov a starých rodičov a všetkých, čo žili pred nimi. Biblia obsahuje mnoho rodokmeňov, predovšetkým v knihe Numeri.

Jozefove deti Potom, čo sa stal správcom Egypta, si Jozef vzal za ženu egyptskú ženu, ktorá sa volala Ásenat. Mali dvoch synov. Jozef im vybral mená: Menašše, čo znamená "Boh mi dal zabudnúť na všetky útrapy a na celú moju rodinu"; Efrajim znamená "Boh mi dal úspech v krajine, kde som trpel."

 

Rozprávaj sa s Bohom

Jozef zistil, že Boh je vždy spoľahlivý, že mu môžeme vždy dôverovať, a že aj to, čo vyzerá zle, zmení na dobré. Spomeň si na niečo, čo Boh pre teba alebo niekoho z tvojej rodiny urobil. Nakresli o tom obrázok, ďakujúc Bohu počas kreslenia. Premysli si popis svojho obrázku a napíš naň:
"Tento obrázok sa volá.......................... pretože Boh ………………………………"

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Amber spolu s jej starou mamou Janet čítali tento biblický príbeh:

Amber má deväť rokov a je brankárkou jej futbalového tímu.

Amber sa spýtala: "Prečo nedokázal zadržať svoje emócie?"

Janet odpovedala: "Jozef svojich bratov nevidel veľmi dlhý čas a bol veľmi rozrušený, keď ich stretol. Až tak, že nakričal na každého, okrem svojich bratov, aby odišli. Chcel sa so svojimi bratmi rozprávať úplne sám."
Amber sa spýtala: "Ale prečo ho jeho bratia predali?"
Janet odpovedala: "Keď bol Jozef mládenec, bol otcovým obľúbencom. Jeho otec mu vyrobil pestrofarebný plášť. Jeho bratia mu závideli, že dostal tento plášť. Im otec nikdy nedal taký krásny plášť. Rozhodli sa zbaviť sa Jozefa predaním ho Egypťanom do otroctva. Nevidel svojich bratov dlhé roky."

Čo by ste povedali vy?

Skús si to

Prejdi si všetky biblické príbehy v tretej etape a nájdi dobré plány, ktoré mal Boh s Jozefovou rodinou. Myslíš si, že im Jozef vždycky rozumel? Ako môžeme vedieť, že Boh bol vždy s Jozefovou rodinou? Čo ti pomáha vidieť, že Boh sa stále o Jozefa staral?

Ak ste už prešli druhou etapou, nakresli rodokmeň Abráma, Izáka, Jákoba, Jozefa a ostatných členov rodiny. Popros svojho Sprievodcu, aby ti pomohol nájsť ich mená v Genesis 12-45.

Teraz si spomeň na niekoho z tvojej rodiny a na všetkých ľudí, o ktorých vieš, že sú s tebou nejako príbuzní. Skús si tiež nakresliť ich rodokmeň. Ak ťa to baví, môžeš spraviť väčšiu verziu a pridať na ňu fotky alebo obrázky týchto ľudí (alebo si túto schému sprav na počítači a pridaj k nej digitálne fotky).

Pozri sa na svoj rodokmeň a pamätaj, že Boh má dobré plány aj pre tvoju
rodinu, hoci im nemusíš ešte vždy rozumieť. Ako vieš, že Boh je stále s tvojou rodinou? Čo ti pomáha vidieť, že sa o teba Boh stará?