3. etapa: Boh mení zlé na dobré

13. Bratia sa znova stretávajú

Nájdi miesto na svete, kde sú ľudia hladní, smädní, bez domova alebo v
problémoch. Kto potrebuje pomoc?

Sú nejaké charitatívne projekty, ktoré by si mohol podporiť, aby im pomohli?
Porozprávaj sa o tom so svojím Sprievodcom.

Premýšľaj o tom, aké ťažkosti sa stali v tvojom živote. Dokážeš vidieť, ako v nich Boh mení zlé na dobré?
Bratia sa znova stretávajú
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického veršu z Genesis 42:8. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali.

Čo sa stalo doteraz...

Hladomor postihol mnohé oblasti. Úroda nerástla; ľudia žili zo svojich zásob.
Keďže im ostalo len veľmi málo na jedenie, boli čím ďalej tým viac hladní. V Kanaáne sa Jákob (Jozefov otec) dopočul, že dolu v Egypte bolo jedlo.

Genesis 42:1-8

Teraz si spolu prečítajte Genesis 42:1-8.
Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom: Čo sa tu nečinne obzeráte? Potom dodal: Počul som, že v Egypte predávajú obilie.
Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli. Desiati Jozefovi
bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. Jákob však neposlal Jozefovho
brata Benjamína s jeho bratmi, lebo si povedal: Mohla by ho zastihnúť nehoda. S tými, čo šli do Egypta nakúpiť obilie, odišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanaáne bol hlad. Jozef bol správcom Egypta, na jeho príkaz sa
predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k nemu jeho bratia, poklonili sa pred ním tvárou až po zem. Keď Jozef zazrel svojich bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Spýtal sa ich: Odkiaľ ste prišli? Odpovedali: Z Kanaánu, aby sme nakúpili potravu. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali.

Čo sa stalo potom...

Pre Jozefa to muselo byť zvláštne, znovu vidieť svojich bratov - ale jeho najmladší brat, Benjamín, s nimi neprišiel. Jozef predstieral, že si o nich myslí, že sú špehovia. Aby dokázali, že nie sú, ich Jozef požiadal, aby nechali jedného z bratov ako "rukojemníka" a potom sa vrátili aj s chýbajúcim bratom.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 24.

Vedel si, že?

Obilie V Egypte bol dostatok jedla, pretože Boh ukázal Jozefovi význam Faraónových snov. Faraón poveril Jozefa ukladaním obilia po sedem rokov, kedy sa urodilo veľa obilia.

Hladomor je vážny nedostatok jedla, ktorý postihuje veľa ľudí na veľkom území. Jákobova rodina by zomrela od hladu, ak by niekde nevedeli kúpiť jedlo.

Poklona Jozefovi Bratia navštívia správcu Egypta, ktorý má na starosti predaj obilia. Netušia, že správcom je ich dávno stratený brat Jozef a vzdajú mu česť tým, že sa mu poklonia - a sen, ktorý Jozef mal pred mnohými rokmi sa naplní!

 

Rozprávaj sa s Bohom

Boh použil Jozefa na pomoc egyptskému ľudu. Chceš, aby ťa Boh použil?
Rozprávaj sa s ním o tom.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Anna a jej priateľka Carolyn spolu čítali tento biblický príbeh:

Jedenásťročná Anna je dcérou misionárov v Keni.

Anna sa čudovala: "Prečo ho Jozefovi bratia nerozpoznali, keď on spoznal ich?"

Carolyn odpovedala: "Jozefa predali do otroctva, keď bol tínedžer. Nečakali,
že ho ešte niekedy uvidia - a určite nie ako vládcu v Egypte. Vyrástol, bol oblečený ako Egypťan a vôbec naňho ani nemysleli. Taktiež boli zrejme vystrašení, keď ich tvrdo vypočúval, takže sa dobre nesústredili."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Niekedy sa zlé veci stávajú aj bez toho, aby mali nejaký jasný dôvod. Jozefa postretlo mnoho hrozných vecí. Bol nenávidený vlastnou rodinou, predaný vlastnými bratmi, neprávom uväznený a mnoho iného.

V tom všetkom mal Boh plán. Zatiaľ čo bol Jozef vo väzení, Boh ho zmenil z toho, ktorý sníval, na vykladača snov, aby mohol zachrániť životy počas hladomoru. A Boh bol celý čas s Jozefom.
Na čo si myslíš, že Jozef po celý ten čas myslel? V Genesis 50:20 hovorí, že Boh pracoval počas zlých období na dobrom.

Čítaj Rimanom 8:28. Aj keď sa dejú zlé a smutné veci, Boh pracuje, pomáha ti a mení ťa, aby si jedného dňa uvidel, ako dobré veci vzišli zo zlých skúseností. A Boh ťa nikdy neopustí - nikdy!