7. etapa: Boží národ

32. Kráľ Saul

Kto vedie tvoju krajinu?

Aké práva a povinnosti podľa teba má?

Ak by si bol pri moci ty, čo by bolo pre teba dôležité? Prečo?
Kráľ Saul
Začni etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Samuelovej 8:22a. "Hospodin povedal Samuelovi: Poslúchni ich a ustanov im kráľa."

Čo sa stalo doteraz...

Samuel bol sudcom Izraela po mnoho rokov. Veľa ráz museli bojovať s nepriateľmi a keďže neposlúchli Božiu vôľu, boli porazení. Ich nepriatelia vzali Truhlu zmluvy s doskami Božích pravidiel. Rýchlo si uvedomili, že truhla bola symbolom Božej prítomnosti a vrátili ju do Izraela!
Keď Samuel zostarol, určil svojich synov za sudcov, ktorí však boli nečestní a chamtiví a nevhodní ako vodcovia. Ľudia chceli miesto nich kráľa.

1 Samuelova 9:15-10:1

Teraz si spolu prečítajte 1. Samuelovu 9:15 - 10:1.
Deň pred príchodom Saula zjavil Hospodin Samuelovi: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z Benjamínovho územia. Toho pomažeš za vojvodcu nad mojím izraelským ľudom. On ho vyslobodí z moci Filištíncov, lebo som zhliadol na svoj ľud a jeho volanie o pomoc preniklo až ku mne. Keď Samuel uvidel Saula, naznačil mu Hospodin: To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vládnuť môjmu ľudu. Saul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa: Povedz mi, prosím, kde tu býva videc? Samuel odpovedal Saulovi: Ja som videc. Vystúp predo mnou na výšinu. Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa prepustím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. O oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, sa už nestrachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Izrael všetky svoje túžby? Či nie na teba a na celý dom tvojho otca? Saul však odvetil: Som len Benjamínovec. Pochádzam z najmenšieho izraelského kmeňa a môj rod je najchatrnejší zo všetkých rodov Benjamínovho kmeňa. Ako len môžeš niečo také povedať? Potom Samuel priviedol Saula i jeho sluhu, zaviedol ich do siene a usadil na čelné miesto. Pozvaných bolo okolo tridsať mužov. Samuel povedal kuchárovi: Daj mi ten kus, čo som ti včera kázal odložiť u seba. Kuchár vytiahol stehno i s chvostom a predložil to Saulovi. Samuel povedal: Poslúž si tým, čo zostalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť odvtedy, ako som povedal: Pozval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom. Keď zostúpili z výšiny do mesta, zhováral sa Samuel so Saulom na streche. Včasráno za brieždenia zavolal Samuel Saulovi na strechu: Vstaň, vyprevadím ťa. Nato Saul vstal a obaja, on i Samuel, vyšli von. Keď došli na koniec mesta, povedal Samuel Saulovi: Pošli svojho sluhu pred nás. Ty však postoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo. Samuel vzal nádobku s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a vyhlásil: Týmto ťa sám Hospodin pomazal za vojvodcu nad svojím dedičstvom.

Čo sa stalo potom...

Samuel pomazal Saula za kráľa, pretože tak povedal Boh. Ľudia teraz konečne mali, čo chceli: kráľa!
Všetky kmene Izraela sa k Saulovi pridali a vyhral mnoho bitiek.
Onedlho potom, čo sa Saul stal kráľom, predniesol Samuel svoju rozlúčkovú reč. Chcel, aby ľudia počúvali a poslúchali slovo Božie. Mali teraz kráľa, no mali si vždy pamätať, že ich skutočným kráľom bol Boh. Ak by ľudský kráľ a národ nekonali podľa Božej vôle, Boh im prestane pomáhať.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 48.

Vedel si, že?

Olivový olej Keď v tých dňoch králi prichádzali k moci, bolo zvykom, aby nejaká významná osoba, ako napr. kňaz, vyliala na ich hlavu olej na znamenie, že boli vyvolení Bohom.

Prečo mať kráľa? Izraelský národ chcel mať kráľa, ktorý ich bude viesť v bitkách, rovnako ako ostatné krajiny. Samuel nesúhlasil, pretože Boh bol ich kráľom - no Boh mu povedal, aby urobil, ako si ľudia žiadajú.

Saul nebol z veľkej alebo mocnej rodiny, bol však vysoký, pohľadný a výborný bojovník. Ľudia si mysleli, že bude dobrým kráľom a kým dôveroval Bohu, bol úspešným vodcom.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby dal múdrosť rodičom, učiteľom, priateľom, právnikom, politikom a všetkým tým, ktorí musia písať zákony, rozhodovať spory, ukončovať hádky a obnovovať mier.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Aiden so svojou mamou Sharon spolu čítali tento biblický príbeh:

Aiden má 7 rokov. Je druhák v Amerike a má rád športy.

Aiden sa čudoval: "Prečo vylial Samuel olej na Saulovu hlavu? Olej je mastný a špinavý. Nenahneval sa naňho Saul?"

Sharon vysvetlila: "Keď chcel Boh v Starom zákone ukázať Izraelu, že nejaká osoba bola ním špeciálne vyvolená na vykonanie nejakej úlohy (napr. ako byť prvým kráľom Izraela), jeho prorok vylial olej na jeho hlavu. Volalo sa to 'pomazanie'."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Skús si to

Poznáš vodcu svojej krajiny? Ako bol vybratý?
Králi a kráľovné (ako napr. britská kráľovná) sa stanú vládcami, pretože ich matka alebo otec boli kráľovnou či kráľom pred nimi. Prezidenti a premiéri sú zvyčajne vybraní ľuďmi, ktorí volia a vyberajú si svojho vodcu.

Ako sa Saul (a neskôr Dávid) stal kráľom? Biblický príbeh hovorí jasne, že to Boh si vyberá vodcov, a že ich musíme rešpektovať, tak ako aj Dávid rešpektoval Saula.

Nájdi si obrázok vodcov tvojej krajiny. Modli sa za nich, prosiac, aby milovali Boha a nasledovali jeho zákony. Pros Boha, aby im dal múdrosť vedieť, čo je dobré a silu to vykonať.