7. etapa: Boží národ

35. Kráľ Dávid

Aká vec, ktorú poznáš, trvá úplne najkratšie?

Poznáš niečo, čo trvá večne?

Ako dlho je podľa teba 'večne'?
Kráľ Dávid
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 2. Samuelovej 7:16. "Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný."

Čo sa stalo doteraz...

Saulov príbeh má smutný koniec. Človek, ktorý začal ako prorok, sa odvrátil od živého Boha a dokonca sa išiel poradiť s čarodejnicou o tom, čo má robiť. Boh už k nemu nehovoril. Saul zomrel počas boja vo veľkej bitke a traja jeho synovia zomreli s ním. Po tomto cestoval Dávid po rôznych častiach krajiny, aby bol uznaný ľuďmi za kráľa, v čom mal úspech. Dávid priniesol Truhlu zmluvy, symbol Božej prítomnosti, do Jeruzalema, kde chcel postaviť pre živého Boha chrám.

2 Samuelova 7:1-13

Teraz si spolu prečítajte 2. Samuelovu 7:1-13.
Keď sa kráľ usadil vo svojom dome a keď mu Hospodin zabezpečil pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: Len sa pozri! Ja bývam v cédrovom dome, zatiaľ čo Božia archa medzi stanovými plachtami. Nátan odpovedal kráľovi: Choď a urob všetko, čo máš na mysli, lebo Hospodin je s tebou. Tej istej noci oslovil Hospodin Nátana: Choď povedať môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto vraví Hospodin: Ty mi chceš postaviť dom na bývanie? Veď v dome som nebýval odvtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až dodnes, ale putoval som iba v stanovom príbytku. Zmienil som sa čo i len slovom, kadiaľ som prechádzal so všetkými Izraelitmi, niektorému z izraelských kmeňov, ktorému som prikázal viesť môj izraelský ľud: Prečo ste mi nepostavili cédrový dom? Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: Takto vraví Hospodin zástupov: Vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel a vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. Svojmu izraelskému ľudu určím miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť, zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým; odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojím izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón.

Čo sa stalo potom...

Pre Dávida asi nebolo jednoduché prijať, že Boh zamietol jeho stavebné plány. Neprotestoval však a chválil namiesto toho Boha za jeho veľkosť.
Dávid bol šťastný, že mu Boh sľúbil pomoc v tom, aby bol dobrým kráľom.
Národ bol po tomto zjednotený proti svojim nepriateľom a Dávid bol úspešným kráľom po mnoho rokov.
Dávid odviedol dobrú prácu a bol pre Izrael dôležitým kráľom. Keď starozákonní proroci hovoria o budúcom kráľovstve a kráľovi-spasiteľovi, Ježišovi, sľubujú, že bude Dávidovým potomkom.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 48.

Vedel si, že?

Dvakrát kráľom Po Saulovej smrti bol Dávid ustanovený za kráľa časti krajiny na mieste, ktoré sa volá Hebrón, južnej časti Judska. Neskôr ho aj zvyšok krajiny požiadal, aby bol ich kráľom.

Jeruzalem Dávid spravil z Jeruzalema hlavné mesto krajiny. Priniesol do mesta Truhlu zmluvy a postavil si tam taktiež palác. Jeruzalem sa niekedy volá 'mesto Dávidovo'

Chrám Dávid chcel postaviť v Jeruzaleme chrám, v ktorom by ľudia mohli uctievať Boha. Boh mu to neumožnil urobiť, no povedal, že ho postaví Dávidov syn.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Pros Boha, aby ti pomohol pamätať na neho a na všetko, čo pre teba robí.

Diskutuj

Táto časť Veľkej výpravy je len o otázkach a odpovediach: skutočných deťoch a skutočných odpovediach od skutočných dospelých, ktoré im pomáhajú dozvedieť sa o Bohu a Biblii.

Prečítajte si spolu biblickú pasáž. Ako dospelí môžete cítiť, že je potrebné vysvetliť okolnosti toho, čo sa práve udialo v tejto časti Biblie. (Ak si nie ste istí, pozrite sa do častí 'Začni' a 'Súvislosti' tejto etapy pre užitočné pozadie a biblické informácie).

Čo je hlavnou otázkou, ktorá z príbehu vyvstáva pre dieťa? Čo je tou vecou, ktorá ho mätie alebo vyrušuje? Môže to byť niečo, čo vyzerá celkom nepravdepodobne alebo jednoducho nemožne; možno niečo nedáva veľmi zmysel alebo sú tam slová, ktorým jednoducho nerozumie. Môže mať viac ako len jednu otázku!

Ako odpovie Sprievodca na túto otázku? Po jej zodpovedaní svoju odpoveď spíšte, aby aj ostatné deti a Sprievodcovia mohli počuť vaše nápady. (Opäť, ak si nie ste istí, na webe nájdete pomoc v časti 'Ako funguje Veľká výprava funguje' a v časti 'Objasni si' pre túto etapu).

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.


Skús si to

Boh Dávida 'požehnal' (učinil ho šťastným), keď mu povedal, že niekto z jeho rodiny bude kráľom naveky. Hocičo, čo nám pomôže Bohu viac dôverovať, nás zrejme poteší. Prečo? Lebo to, čo nás najviac požehnáva, je Boh.
Spomenieš si na príklady, kedy si bol požehnaný Bohom? Potešilo ťa to?
Urob si 'krabičku požehnania'. Nájdi si malú krabičku a ozdob ju farebným papierom alebo nálepkami. Nazbieraj si veľké gombíky, gorálky, guličky alebo hocičo iné. Začni si spomínať na veci, za ktoré chceš Bohu povedať 'vďaka'.
Vždy, keď si na niečo spomenieš, vlož jeden zo svojich objektov do krabičky a povedz, ako ťa Boh potešil ('požehnal').
Ak si spomenieš na viac 'vďák', vyber veci z krabičky a začni znovu!