7. etapa: Boží národ

34. Dávid a Saul

Je pre teba ľahké, myslieť na druhých a dávať ich na prvé miesto?

Keď je k nám niekto nepríjemný, je prirodzené, že chceme byť voči nim naspäť nepríjemní. Ale čo ak by sme spravili opak?

Spomeň si na niekoho, s kým si nerozumieš. Čo si myslíš, že by urobil, ak - po tom, čo bol voči tebe nepekný - by si sa voči nemu správal dobre?
Dávid a Saul
Začni túto etapu nájdením a prečítaním biblického verša z 1. Samuelovej 24:11-12 "Ja som ťa nechal žiť... Môžeš sa presvedčiť, že ti nechcem škodiť ani ublížiť. Neprehrešil som sa proti tebe, ty však sliediš po mne, aby si ma pripravil o život.

Čo sa stalo doteraz...

Saul sa stal kráľom a zo začiatku úspešne porážal nepriateľov. Úspech však zmenil jeho myseľ aj srdce, takže si myslel, že on sám jediný bol ten múdry a šikovný. Saulov syn Jonatán mal veľmi dobrého priateľa: Dávida. Dávid bol obyčajný chlapec, ktorý pásol ovce svojho otca. Kvôli Saulovmu hriechu si Boh zvolil za nového kráľa Dávida, nie Jonatána alebo jedného z jeho bratov. Zvyčajne to boli synovia, ktorí po svojom otcovi dedili trón. Keď Dávid v bitke porazil Goliáša, Saul začal žiarliť a pokúsil sa Dávida zabiť. Dávid ušiel, no po mnoho mesiacov ho Saul prenasledoval, usilujúc sa mu ublížiť.

1 Samuelova 24:1-12

Teraz si spolu prečítajte 1. Samuelovu 24:1-13.
Dávid odtiaľ odišiel a zdržiaval sa na ťažko prístupných miestach pri Én-Gedi. Keď sa Saul vrátil z prenasledovania Filištíncov, oznámili mu: Dávid je na púšti Én-Gedi. Saul si vybral tritisíc mužov z celého Izraela a šiel pátrať po Dávidovi a jeho družine východne od Skál kozorožcov. Tak prišiel ku košiarom oviec pri ceste, kde bola jaskyňa. Saul tam vošiel na potrebu. Dávid a jeho družina sedeli v úzadí jaskyne. Muži hovorili Dávidovi: Toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin: Vydám ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti páči! Dávid vstal a nebadane odrezal cíp Saulovho plášťa. Mal však výčitky svedomia, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Svojej družine povedal: Nech ma Hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, Hospodinovmu pomazanému, niečo také vykonal a napadol ho. Je predsa Hospodinov pomazaný. Týmito slovami zahriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im postaviť sa proti Saulovi. Nato Saul opustil jaskyňu a odišiel svojou cestou. Neskôr opustil jaskyňu i Dávid a zavolal za Saulom: Môj pán a kráľ! Saul sa obzrel a Dávid padol tvárou a poklonil sa. Dávid vyčítal Saulovi: Prečo dbáš na reči ľudí, ktorí tvrdia, že Dávid ťa chce zabiť. Práve v tento deň si sa presvedčil na vlastné oči, že ťa dnes v jaskyni vydal Hospodin do mojej moci. Muži naliehali, aby som ťa zabil, no ja som ťa ušetril. Povedal som si: Nepovstanem proti svojmu pánovi, lebo je to Hospodinov pomazaný. Otče môj, len sa dobre pozri na cíp svojho plášťa, čo mám v ruke. Z toho, že som ho odrezal a teba nezabil, sa môžeš presvedčiť, že ti nechcem škodiť ani ublížiť. Neprehrešil som sa proti tebe, ty však sliediš po mne, aby si ma pripravil o život. Nech medzi mnou a tebou rozhodne Hospodin a nech nad tebou vykoná pomstu za mňa. Moja ruka sa ťa však nedotkne.

Čo sa stalo potom...

Po tomto Saul pochopil, že Dávid naozaj ušetril jeho život, a že z Dávida bude ďalší kráľ. Dávid sľúbil Saulovi, že sa nepomstí na jeho synoch, keď Saul zomrie. (To králi často robili, aby sa zbavili všetkých svojich súperov.)
Dávid sa pomstiť mohol - neurobil tak však! To preto, lebo veril tomu, čo Boh povedal o jeho vlastnej budúcnosti.

Objavuj Bibliu

Odpovedzte spolu na otázky z knihy Veľká výprava na strane 48.

Vedel si, že?

Zbrane Toto bola doba železná a meče, dýky, štíty aj oštepy boli vyrobené zo železa. V Izraeli neboli žiadny kováči a vojaci si museli chodiť nechávať opravovať alebo nabrúsiť svoje zbrane u svojich filištínskych nepriateľov!

Štvanec Dávid Kráľ Saul začal na Dávida žiarliť a ten musel utiecť. Viedol skupinu štvancov, žili na púšti, stále na úteku pred Saulom a jeho armádou.

Saulova smrť Dávid Saula nezranil, no bol neskôr zabitý v boji. Dávid bol tak zronený, keď sa o tom dopočul, že si roztrhol šaty, plakal a odmietol jesť. Napísal pieseň, v ktorej hovorí, že Saul bol 'slávny hrdina' a 'silný vojak'. Dočítaš sa o tom v 2. Samuelovej 1.

 

Rozprávaj sa s Bohom

Si na niekoho nahnevaný, žiarliš na niekoho alebo sa niekoho bojíš? Povedz Bohu, prečo a ako sa tak pri ňom cítiš. Pros Boha o pomoc, aby si sa k nemu nesprával zle.

Diskutuj

Toto sa stalo, keď si Ruth so svojou učiteľkou v besiedke Elaine spolu čítali tento biblický príbeh:

Rút so svojou sestrou-dvojičkou Sárou chodia do menšej besiedky v severnom Walese.

Rút sa spýtala: "Prečo išiel na záchod do jaskyne a prečo bol Dávid vzadu a prečo si odrezal kus plášťa?"

Elaine odpovedal: "V jaskyni bolo súkromie. Jaskyne v tej oblasti boli obrovské, takže sa tam zmestili stovky ľudí. Dávid sa zrejme skrýval v najhlbšej časti, keďže vedel, že ho Saul prenasleduje, aby ho zabil. Saul mal iba smolu, že so svojou armádou vošiel do tej istej jaskyne. Odsekol kus Saulovho plášťa, aby ukázal, aké jednoduché by to pre neho bolo, Saula zabiť: bol tak blízko. Zistil, že Saula zabiť nedokázal - aj keď niektorí z jeho spoločníkov to chceli - pretože Saul bol kráľ. Myslím si - musím si to pozrieť, keď prídem domov - že plášť bol niečím špeciálny, takže odseknutie časti z neho malo špeciálny význam."

Čo by ste povedali vy?

Zdieľajte svoje vlastné otázky a odpovede s ostatnými, ktorí sa tiež vydali na Veľkú výpravu.

Kamaráti Ruth sa o tomto príbehu rozprávali na besiedke:

Lily si myslela: "Bolo by to smutné, zabiť kráľa."

Sarah povedala: "Dávid bol statočný, stál si za svojim, keď sa išiel rozprávať so Saulom."

Nathan a Max považovali tú časť so záchodom za vtipnú.

Eve vedela: "Dávid nemohol kráľa zabiť, lebo Boh by bol naňho nahnevaný."
Ruth sa čudovala: "Nechal si Dávid ten kus plášťa?"
Sarah navhrla: "Možno si ho Saul prišil naspäť!"

Skús si to

Predstav si, že si Dávid a bude s tebou rozhovor v televíznych novinách.
Popros svojho Sprievodcu, aby bol moderátorom.

Ako by si odpovedal na tieto otázky?
• Ako si sa cítil počas skrývania sa pred Saulom?
• Mohol sa Samuel pomýliť, keď ťa pomazal za ďalšieho kráľa?
• Aké rozhodnutie si musel urobiť, keď si bol v jaskyni a prišiel tam Saul?
• Prečo si Saula nezabil?
• Ako si vedel, čo bolo správne?
• Ako ti pomohol Boh?

Prestaň predstierať, že si Dávid a striedajte sa v pýtaní týchto otázok jeden druhého:
• Ako nám Boh pomáha robiť správne rozhodnutia?
• Spomenieš si na moment, kedy ti Boh pomohol správne sa rozhodnúť, aj keď to nebolo jednoduché?