Sprievodca

20. etapa: Navždy s Bohom

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Pôjdem do neba?

Ak sa vaše dieťa bojí a je neisté, či pôjde do neba, uistite ho, že ak miluje a nasleduje Ježiša, bude tam - Ježiš už urobil všetko podstatné za neho. Ak neurobilo rozhodnutie ho nasledovať, prečítajte si spolu Zjavenie 3:20. Poproste vaše dieťa, aby si zavrelo oči a predstavilo si, že Ježiš stojí pred dverami izby, v ktorej sa nachádzate. Ako budete verš znovu čítať, poproste vaše dieťa, aby si predstavilo, že samo otvára dvere a pozýva Ježiša do izby, a aby si predstavilo, že Ježiš vchádza a sadá si vedľa neho.

Bude nebo len o státí a spievaní? (Nemám veľmi rád spievanie.)

Boh by pre nás nepripravil miesto, ktoré sa nám nebude páčiť! (V Jánovi 14:2 hovorí Ježiš: "...vám idem pripraviť miesto".) V nebi budeme spievať a chváliť Boha - nebudeme môcť ináč, pretože objavíme tak veľa ďalších úžasných vecí o ňom - no budeme si to užívať!
Boh však nepripravil krásne stromy, rieky a budovy (viď Zjavenie 21:9-22:5) bez toho, aby chcel, aby sme si ich tiež užili; v nebi preto musí byť mnoho ďalších skvelých a fascinujúcich vecí, čo robiť.