Sprievodca

20. etapa: Navždy s Bohom

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Rozprávajte sa spolu o niektorých zo slovných obrazov v Zjavení, ktoré opisujú, aké je nebo: uvidíme Ježiša v jeho sláve (vysvetlite, že Syn človeka, Baránok Boží či Alfa a Omega sú všetko mená pre Ježiša); nebo nikdy neskončí; nebude existovať smútok, utrpenie či smrť; budeme uctievať Boha s miliónmi ľudí z celého sveta.

Deťom príde ich vlastná smrť väčšinou veľmi ďaleko, no väčšina z nich už zažila smrť domácich zvierat, príbuzných či možno dokonca kamarátov. Buďte citliví a nespôsobujte strach či nepokoj. Uistite ich, že sa nemusíme báť smrti, keďže budeme naveky s Ježišom v nebi. Prečítajte si spolu nahlas niektoré zo slov, použitých na oslavu Boha v nebi, napr. Zjavenie, 7. kapitola, verše 10 a 12, ako modlitbu.