Sprievodca

20. etapa: Navždy s Bohom

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Ján je vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Počas uctievania dostane nové zjavenie Ježiša: potom, čo prišiel ako Spasiteľ v minulosti, príde ako sudca v budúcnosti. Ján taktiež predstavuje nový pohľad na Božie vnímanie cirkvi.

Nebude to však bez bolesti a námahy. Zjavenie zobrazuje cirkev, ktorá trpí prenasledovaním a mnohými spôsobmi je povolávaná vydržať s vidinou budúcej nádeje. Sedem správ zborom odhaľuje hĺbku starostlivosti, ktorú Ježiš má pre svoju cirkev. Vyzdvihuje pozitíva a napomína ľudí, keď niekde zlyhávajú: obe sú to znaky jeho túžby vidieť ich dosiahnuť svoj potenciál. Svet môže práve teraz vyzerať chaoticky a Boží ľud ako bezvýznamná menšina. Môže sa zdať, že mocnosti zla vyhrávajú boj. No tak sa to neskončí. Budúcnosť je zaistená smrťou Baránka a mocou Božou: Duch je vo svete stále činný.

Ján si predstavuje neskutočnú krásu nášho večného príbytku: perlové brány, zlaté ulice, rieka života, všetko osvietené Božou slávou (Zjavenie 21:23). Všetko bude nové a Boh bude naveky prebývať so svojím ľudom.

Zjavenie nie je jednoduchou knihou na interpretáciu a kresťania sa nie vždy zhodli na podrobnostiach. Ak budeme mať na pamäti vlastnosti apokalyptického písania, použijeme našu predstavivosť a zameriame sa na tie hlavné témy, získame z nej najviac.

Boh završuje svoj plán záchrany a obnovy sveta. Na konci Zjavenia uzatvárame plný kruh. Božie stvorenie je späť tam, kde vždy malo byť: je domovom pokoja a spravodlivosti, obývaným zachráneným ľudstvom, ktoré bude naveky v spoločenstve s Bohom. Budúca nádej, zasľúbená od pádu, sa konečne naplnila.