Sprievodca

4. etapa: Mojžiš

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Tretia etapa skončila zmierením Jozefa a celej jeho rodiny, ktorá žije šťastne a pohodlne v Egypte. Veci sa však po rokoch, ktoré odvtedy uplynuli, pre Izraelitov zmenili. Nový kráľ (Faraón), ktorý prišiel na trón, vidí Izraelitov ako možnú hrozbu pre bezpečnosť Egypta. Jeho riešením je využiť svoju početnú prevahu a spraviť z nich otrokov. Štvrtá etapa predstavuje jednu z týchto izraelských otrockých rodín a ich malého chlapca, Mojžiša. Ponúka nám dramatický príbeh toho, ako dal Boh Izraelcom ich slobodu.

Mojžiš bol ako izraelské bábätko zázračne zachránený jednou z faraónových dcér. Keďže vyrastal na egyptskom kráľovskom dvore, pokúsil sa unáhlene oslobodiť Izraelcov z otroctva silou - skončilo to tým, že musel utiecť z krajiny.

Izraeliti, ktorí boli stále v Egypte, sa museli čudovať, kde bol Boh a čo robil.
Avšak on vidí ich trápenie. Stretáva sa s Mojžišom, odhaľuje niečo zo svojej podstaty - hlavne to, že je tajomný a presahuje ľudské porozumenie - a povoláva Mojžiša. Mojžiš možno nevyzerá ako ideálny človek na túto úlohu - on si to teda určite nemyslí. Tak či onak koná Boh práve cez neho.

Božia záchrana, keď prišla, zahŕňala smrť. Pesach bol kľúčovým sviatkom pre
Izrael, kedy si pripomínali vyslobodenie z Egypta. Stal sa však ešte oveľa dôležitejším, keď sa Ježiš stal našou Paschou (1. Korinťanom 5:7). Keď Boh vyslobodí svoj ľud z otroctva, preukáže sa ako Boh, ktorý zachraňuje a predznačí tak svoj vrcholný čin spásy.