Sprievodca

4. etapa: Mojžiš

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Mojžiš a ľud Boží objavili, že Boh bol ich ochrancom. Mal moc držať ich v bezpečí a zachrániť ich z ich problémov a nebezpečenstiev.
Navrhnite svojmu dieťaťu, nech nakreslí miesto alebo situáciu, kde chce, aby ho Boh ochraňoval. Môže to byť v škole, keď sa bicykluje alebo keď musí robiť niečo, čo nemá rado. Keď to bude hotové, poproste ho, aby sa na ten papier pozeralo, kým vy sa budete modliť, prosiac Boh, aby ho ochránil v danej situácii alebo mieste. Navrhnite, nech si tento obrázok dá k posteli, aby ho často videlo a pamätalo si, že Boh ho bude ochraňovať.