Sprievodca

4. etapa: Mojžiš

ROZMÝŠĽAJTE: Čo táto etapa znamená dnes

Mojžišove príbehy sú fascinujúce rozprávania: obsahujú silné postavy a dramatické udalosti. Využite príbehy v tejto časti Biblie naplno: deti milujú príbehy a dobrodružstvo - a táto etapa je ich plná. Ak vaše dieťa bavia biblické čítania v štvrtej etape, ukážte mu v Biblii aj dlhšie pasáže a skúste si spolu z tohto príbehu prečítať viac. Čítajte nahlas a používajte rozdielne hlasy pre jednotlivé postavy, robte zvukové efekty alebo sa pohybujte po miestnosti či budove, ako sa dej príbehu presúva z miesta na miesto.

Štvrtá etapa je o Božej záchrane svojho ľudu z otroctva v Egypte. Každá časť príbehu ukazuje, ako Boh pripravuje záchranu svojho ľudu mnohými rôznymi spôsobmi. Táto séria záchranných udalostí sa spája vedno v hlavnom príbehu, keď Mojžiš a ľud prejdú 'Cez more' na slobodu. Božia moc a radosť jeho zachráneného ľudu sú len ochutnávkou toho, čo sa stane v Novej zmluve, kde sa deti dozvedia o Ježišovi: záverečnom Božom záchrannom
pláne.

Príbeh Exodus je dramatický, no nie je bez problémov pre používanie s deťmi.
Príbeh obsahuje prvky, ktoré sa môžu našim očiam dvadsiateho prvého storočia zdať prehnané, a ktoré môžu viesť k zložitým otázkam. Neočakávajte však, že deti budú reagovať rovnako ako vy, keďže často prijímajú Božie cesty oveľa rýchlejšie ako dospelí. Buďte pripravení pomôcť, ak sa budú s
časťami príbehu trápiť. Avšak obraz Boha ako toho, kto počuje problémy a
útrapy svojich ľudí a načahuje sa za nimi, aby ich zachránil, to je niečo, s čím sa môže každý nejakým spôsobom stotožniť. Celý príbeh je plný záchrany, z ktorých mnohé sú mimo skúseností väčšiny detí. Toto deti zaujme a pomôže im rozmýšľať o Bohu a o tom, čo im chce povedať.

Deti poznajú pocit, že sa veci nedejú tak, ako by sa mali. Často nemajú pod kontrolou to, čo sa v ich živote deje. Niekedy sa môže zdať, že aj keď si myslia, že všetko je v poriadku, ich očakávaný výsledok sa nikdy neudeje. Ako sa príbeh Exodu postupne odvíja, pomôžte im myslieť na to, aký mocný Boh je, a že svoje sľuby vždy dodržiava, aj vtedy, keď sa veci zdajú, že nejdú tak ako by sme chceli.