Sprievodca

16. etapa: Dobrá správa pre všetkých

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Tieto príbehy zo Skutkov pokračujú v Lukášových dejinách rannej cirkvi. Tu sledujeme hlavne príbeh Pavlovho života, začínajúc s tým, ako sa stal kresťanom. Príbehy čítajte v našom poradí, aby ste videli, ako sa Pavlov život a jeho dobrodružstvá vyvíjajú. Niektoré z podrobností sú výnimočné živé. To preto, lebo Lukáš Pavla naozaj poznal a sprevádzal ho počas niektorých z týchto udalostí.

Lukáš nám ukazuje, ako Boží plán a nie Pavlov určuje cestu. Niekoľkokrát je Pavlovi a jeho priateľom zabránené ísť nejakým smerom, alebo sú vedení ísť niekam, kam to nečakali.