Sprievodca

16. etapa: Dobrá správa pre všetkých

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Zhrňte si, ako ranná cirkev rástla, keď Boh posielal mužov a ženy hovoriť iným o Ježišovi. Mnohí ľudia sa stali nasledovníkmi, no títo prví misionári čelili nebezpečenstvu a ťažkostiam. Niekedy boli ich životy v ohrození. V mnohých častiach sveta je kázanie evanjelia rovnako nebezpečné aj dnes.

Rozprávajte sa so svojím dieťaťom o tom, ako sa modliť za ľudí, ktorí prinášajú zvesť o Ježišovi druhým. Ak váš zbor podporuje misionárov, skúste sa dostať k fotkám a nejakým podrobnostiam. Alebo si nájdite informácie z kresťanskej rozvojovej organizácie alebo charity. Organizácie ako 'Open Doors' slúžia kresťanom, ktorí čelia prenasledovaniu, po celom svete: toto sú ľudia, ktorí sa stali kresťanmi, no môžu stratiť prácu, možno budú musieť opustiť svoju rodinu či môžu byť zranení kvôli svojej viere. A nezabudnite, že hnutia Scripture Union sú vo viac ako 130 krajinách po celom svete. O ich práci sa dozviete viac na www.su-international.org

Modlite sa spolu za Božiu ochranu tých, o ktorých ste sa dozvedeli. Proste Ducha Svätého, aby ich naplňoval a zmocňoval pre ich službu. Povzbuďte vaše dieťa, aby si ich fotku alebo meno nechalo pri posteli a modlilo sa za nich každý deň.

Deti radi niečo robia, keď sa modlia, takže buďte pripravení pridať praktickú pomoc k vašim modlitbám.