Sprievodca

2. etapa: Božia rodina

SÚVISLOSTI: päť príbehov tejto etapy

Toto je príbeh veľkého dobrodružstva! Kľúčovou témou, ktorá prechádza touto
etapou, je, že Boh povoláva ľudí neočakávanými spôsobmi - a oni odpovedajú (možno nie dokonale, ale napriek tomu sa rozhodnú dôverovať Bohu, ktorého z veľkej časti nepoznajú). Je to príbeh sľubov zo strany Boha a dôvery zo strany jeho ľudí.

Pre dieťa sa kľúčový príbeh v knihe Veľká výprava ('Nie si sám') sústredí na čas extrémnej 'samoty' - keď sa z ničoho nič Boh zjaví Jákobovi v sne a jeho život sa zmení, pretože si zvolí Boha. Naprieč touto etapou sa pokúste dieťaťu pomôcť predstaviť si, aké by to mohlo byť, byť na mieste Abráma alebo Jákoba. Aké by boli tie dlhé putovania? Kde by hľadali jedlo? Aké divé zvieratá by mohli stretnúť? Koho by stretli po ceste?