Sprievodca

2. etapa: Božia rodina

OBJASNITE SI: Problémy, na ktoré môžete naraziť v tejto etape

Anjeli
Môžete sa skúsiť porozprávať o tom, či si vaše dieťa myslí, že Boh aj dnes používa anjelov ako svojich poslov. Čítajte Žalm 34:7. Sú s nimi anjeli aj dnes? Aké pocity to v nich vyvoláva?

Abrahám, Izák a obeť
Obrázok v knihe Veľká výprava na stránkach 15 a 16 obsahuje výjav z Genesis 22:1-9. Pretože to je pre deti náročný príbeh, nie je jedným z vybraných príbehov v knihe Veľká výprava. Je však vyobrazený v rozkladacom obrázku, aby vyvolal otázky, o ktorých môžete s dieťaťom hovoriť.

Príbeh Izáka, vzatého na vrch Moria, aby bol obetovaný Bohu, je kľúčovým príbehom v dejinách Abrahámovej rodiny. Abrahám činí, o čo ho Boh žiada, ale - na poslednú chvíľu - Boh Izáka (a Abraháma) zachraňuje a ponúka namiesto neho barana ako obetu. Je to príbeh, ktorý - pre dospelých - ponúka silný obraz Kristovej obety, keď Baránok Boží berie na seba náš trest.

Pamätajte na to, že niektoré deti budú z tohto príbehu zmätené alebo dokonca nahnevané.
• Nie je Boh krutý?
• Nie je Abrahám zlým otcom, keď je ochotný obetovať svojho syna?
• Ako sa cítil Izák, keď si uvedomil, že Boh prikázal jeho otcovi zabiť ho?

Uznajte tieto výhrady a priznajte fakt, že Biblia obsahuje veci, ktoré sú pre nás ťažko pochopiteľné.
Upriamte pozornosť na to, že Boh mal od začiatku pripravený iný plán (barana).
Ubezpečte ich, že všetko, čo o Bohu naprieč Bibliou vieme, je, že nie je krutý, a že mu záleží na tom, čo je pre ľudí najlepšie. Abrahámovi s Izákom nikdy nechýbalo jeho požehnanie.
(Jedno vysvetlenie je, že táto udalosť bola veľmi dramatickým spôsobom ako Boh dokazoval svojej vyvolenej rodine, že bol totálne odlišný od všetkých ostatných bohov, ktorých uctievali ľudia okolo nich, a ktorí praktizovali
obetovanie detí.)