Sprievodca

2. etapa: Božia rodina

KOMUNIKUJTE: Hovorte s Bohom

Boh dal Abrámovi sľub - sľub, ktorý dodržal skrz nasledujúce generácie.
Pomôžte vášmu dieťaťu nakresliť si jednoduchý rodokmeň, ktorý obsahuje
starých rodičov, rodičov a súrodencov (aj tety, ujov a bratrancov a sesternice,
ak chcú). Zahrňte ľudí, ktorých vaše dieťa považuje za 'rodinu' - nech už sú to
kamaráti, domáce zvieratká alebo aj hračky.

Prečítajte si opäť Božie zasľúbenie Jákobovi v Genesis 28:15. Spomeňte si
ako dal Ježiš podobný sľub svojim učeníkom pred tým, ako odišiel do neba
(Matúš 28:20).

Povzbuďte vaše dieťa v modlitbe za každú osobu v rodokmeni, prosiac Boha,
aby ich požehnal a bol s nimi, kamkoľvek pôjdu. Skončite ďakovaním Bohu za
dodržiavanie svojich sľubov.

Navrhnite vášmu dieťaťu, aby si rodokmeň nechalo pri posteli, nech sa
nezabudne každý deň modliť za iného člena rodiny