Sprievodca

2. etapa: Božia rodina

ZAČNITE: Váš úvod do tejto časti Biblie

Sľub Abrahámovi v Genesis 12:1-3 je kľúčovym bodom v Písme. Jeho presvedčenie - napriek všetkému, čo dávalo zmysel - že Boh splní svoj sľub, z neho robí vzor pre tých, ktorí žijú s vierou vo vzťahu s Bohom. Ako nám ukazuje nasledujúci príbeh Abraháma a jeho najbližších potomkov, táto viera nebola nemenná, ale Boh ostal vždy verný, obnovujúc svoj sľub a zachovávajúc dedičov tohto zasľúbenia.

Tento sľub bol ohrozený Abrahámovou slabou vierou pred Faraónom (Genesis 12:10-20) a Abimelechom (Genesis 20:1-18), rozhodnutím počať dieťa s Hagar (Genesis 16:1-16) a následným správaním Izáka aj Jákoba.

Cez to všetko ostáva Boh verný svojmu sľubu a zabezpečuje, že platí aj napriek ľudskému zlyhaniu. Božie zasľúbenie požehnať všetky národy cez Abrahámove potomstvo je konečne zavŕšené v Ježišovi.